RDM Community & Data conversations

VU RDM Community & Data Conversations

DataConversationsKlein

Iedereen die zich als onderzoeker of onderzoekondersteuner bezighoudt met research data management (RDM) en hier meer over wil leren, kan deelnemen aan het RDM-netwerk dat we bij de VU opzetten. Het doel is kennis uitwisselen en elkaar inspireren. Je kunt deelnemen via het netwerk van data stewards of de Data Conversations

Wil je op de hoogte gehouden worden of meedoen? Meld je aan via: rdm@vu.nl
Je kunt je ook abonneren op de VU Research Support Newsletter die je onder andere informeert over de ontwikkelingen in RDM services en het VU Research Data Support programma. Meld je aan.
 

Karvovskaya_lena_witte randData stewards & RDM Community Manager
Bij sommige faculteiten en instituten zijn data stewards aangesteld. Zij komen regelmatig samen om hun kennis te delen. Lena Karvovskaya is de RDM Community Manager van de Vrije Universiteit. Zij bezoekt expertisebijeenkomsten en congressen over RDM in binnen- en buitenland en zorgt voor een goede verspreiding van de nieuwste kennis binnen de VU.


Huidige data stewards bij de VU

-    Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA): Bart Hattink, b.j.j.hattink@acta.nl

-    Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems (AIMMS): Brett Olivier, data@aimms.vu.nl

-    Faculteit der Bètawetenschappen: Brett Olivier & Christine Dijk, rdm.beta@vu.nl

-    Faculteit der Gedrag- en Bewegingswetenschappen: Jessica Hrudey, research.data.fgb@vu.nl

-    School of Business and Economics: Veerle Eggens, v.r.c.eggens@vu.nl

-    Faculteit Geesteswetenschappen: Onno Huber, onno.huber@vu.nl

Data Conversations over: open data & open methoden 
De bijeenkomsten Data Conversations zijn bedoeld voor VU-onderzoekers, ondersteunend personeel, data stewards en dataspecialisten. Via korte presentaties delen ze hun kennis en gaan daarna met elkaar in gesprek.
De eerste Data Conversations vond plaats in juni 2019.
Bekijk de presentaties

Zelf een presentatie geven bij Data Conversations?
Wil je zelf een korte presentatie geven over: data management, open data of open methoden? Stuur dan een e-mail naar rdm@vu.nl. We stellen bijdragen van onderzoekers zeer op prijs. 

Research communities in Amsterdam
Als je geïnteresseerd bent in open science, reproduceerbaarheid van onderzoek, programmeervaardigheden en methodologie van het werken met gegevens, kijk dan bij onderstaande groepen en bijeenkomstenreeksen. Al deze initiatieven hebben banden met de VU, maar ze zijn absoluut onafhankelijk van de RDM-gemeenschap. Als je vragen hebt over deze initiatieven, kijk dan bij de contactgegevens op de betreffende websites.

Open Science Community Amsterdam
ReproducibiliTea VU Amsterdam
Student Initiative for Open Science
Pizza4Python
Medical Data plus Pizza Meetups