RDM Guides

RICHTLIJNEN VOOR RESEARCH DATA MANAGEMENT AAN VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

RDM-beleid Vrije Universiteit
Vrije Universiteit Amsterdam hecht sterk aan goed beheer van onderzoeksdata. De FAIR-principes, ofwel het vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), interoperabel (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable) maken van onderzoeksdata (zie de website van FORCE11 voor een beschrijving van de ‘FAIR data principles’ en het artikel van Wilkinson et al. (2016; doi:10.1038/sdata.2016.18) voor een uitgebreide toelichting), zijn belangrijke uitgangspunten voor het beleid voor Research Data Management (RDM) van de VU.

Het RDM-beleid van de VU bevat de VU-brede uitgangspunten voor een zorgvuldige omgang met onderzoeksdata. De faculteiten hebben daarnaast facultair beleid dat voldoet aan het centrale beleid en is afgestemd op gangbare werkwijzen in de vakgebieden binnen de faculteit.

LibGuide Research Data Management bij de Vrije Universiteit
In onze LibGuide Research Data Management vind je praktische informatie over de stappen die je voor, tijdens en na je onderzoek moet nemen om te zorgen voor goed beheer van je onderzoeksdata. Ze zijn gebaseerd op het RDM-beleid van de Vrije Universiteit en Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Onderstaand schema geeft je een overzicht van de onderwerpen die de RDM-LibGuide behandelt. Je kunt direct doorklikken naar de uitgebreide informatie.

Volg voor goed RDM de volgende stappen in de verschillende fases van je onderzoek. 

Voor de start van je onderzoek
Tijdens je onderzoek
Na afloop van je onderzoek

Bestudeer de eisen voor RDM  waar je onderzoek aan moet voldoen                                                  

Bekijk voor het indienen van je onderzoeksvoorstel welke eisen de VU, je faculteit, samenwerkingspartners en financier stellen op het gebied van RDM.

Zorg voor veilige en toegankelijke opslag van je onderzoeksdata

Kies een faciliteit met voldoende  beveiliging, zorg voor back-ups, stel toegangsrechten in, zet een logische mappenstructuur op, bedenk een strategie voor versiebeheer en naamgeving van bestanden. Zie secties in LibGuide: Data Storage en Data Storage & Protection.

Selecteer welke onderzoeksdata bewaard moet blijven

Bepaal welke data bewaard moeten worden en welke vernietigd kunnen of moeten worden.


                                                                            

Stel een datamanagementplan  op

Regel  informed consent

Als je met persoonsgegevens werkt, zorg dan voor toestemming (informed consent) van je deelnemers. Als je na afloop van je onderzoek je data gaat delen, zorg er dan voor dat dit is afgedekt in de toestemmingsverklaringen.

Bundel je data in een dataset

Maak je databestanden geschikt voor archivering als dataset.
Bepaal de gevoeligheid van je data

Stel vast of de data die je verzamelt, raken aan privacy, ethische kwesties, staats- of commerciële geheimen.
Zoek en hergebruik al bestaande data
Beschrijf je dataset

Maak je dataset begrijpelijk voor anderen, en je toekomstige zelf.
Voer een Data Protection Impact Assesment  (DPIA) uit
Zorg voor  veilig transport van digitale en fysieke data

Beschrijf welke momenten van dataoverdracht plaatsvinden en welke maatregelen nodig zijn voor veilig transport en vernietiging van sporen.
Ken voorwaarden voor toegang en hergebruik toe

Leg juridisch vast onder welke voorwaarden iemand toegang heeft tot jouw data. en waarvoor deze data gebruikt mogen worden.
Registreer onderzoek met persoonsgegevens in het verwerkingsregister van de VU

Beschrijf je dataverwerking

Gebruik bestaande middelen en structuren/standaarden om je dataverwerking te beschrijven.

Deponeer of publiceer je data

Bepaal waar je data terechtkomt, onder jouw voorwaarden voor toegang en citatie van je dataset.
Maak een begroting van de kosten voor Research Data Management

Bekijk welke opties je hebt voor de opslag en archivering van je data voor tijdens en na je onderzoek, en maak zo een begroting van de kosten die je kan budgetteren bij je projectaanvraag.
Update je datamanagementplan

Evalueer tijdens je onderzoek je datamanagementplan en pas het document op basis van nieuwe inzichten aan.
Registreer je dataset in VU Research Portal  (PURE)

Vergroot de vindbaarheid van je onderzoeksoutput en draag bij aan rapportages over welke data je vakgroep heeft. Dat kan door je gedeponeerde of gepubliceerde dataset in PURE te registreren. Bekijk ook de informatie over datacitatie.