Datamanagement voor onderzoekers

Onderzoeksdata moeten nauwkeurig gedocumenteerd, beheerd en opgeslagen worden. Het Standaard Evaluatie Protocol 2015-2021 (VSNU, KNAW, NWO) onderschrijft het belang van een zorgvuldige en integere omgang met en opslag van ruwe, respectievelijk bewerkte data. Ook subsidiegevers en uitgevers stellen eisen ten aanzien van plannen, beheren en de toegankelijkheid van onderzoeksgegevens.

Ondersteuning en advies
De Universiteitsbibliotheek ondersteunt onderzoekers bij onder meer het schrijven van datamanagementplannen, het ordenen en het publiceren van onderzoeksdata. De Universiteitsbibliotheek adviseert faculteiten en onderzoekers bij het opstellen van richtlijnen en procedures voor beheer van onderzoeksdata en werkt samen met de IT afdeling van de VU bij het aanbieden van technische oplossingen.

Libguide Research Data Management: wat te doen voor, tijdens en na je onderzoek 
In de Libguide Research Data Management vind je het RDM-beleid van de VU en praktische informatie over alle stappen voor goed beheer van onderzoekdata: voor, tijdens en na je onderzoek.

Archiveren Onderzoeksdata 
Ook op VUnet (inloggen met VU-net-id) vind je in de themasite Onderzoeksdata informatie over research data management en het archiveren van je onderzoeksdata. 

Persoonsgegevens en de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor onderzoekers die nu al volledig werken volgens de Wbp verandert er inhoudelijk niet veel. Wat wel en niet mag met persoonsgegevens blijft namelijk grotendeels hetzelfde. Toch introduceert de AVG ook nieuwe verplichtingen. Organisaties krijgen een vergaande verantwoordingsplicht. Drie belangrijke verplichtingen zijn: transparantie, toestemming aantonen, en het bijhouden van een verwerkingsregister.
Op VUnet (inloggen met VUnetId) vind je een overzicht van de 10 belangrijkste regels die gelden bij het doen van wetenschappelijk onderzoek met persoonsgegevens.

Informatiebeveiliging voor je onderzoekdata
Onder Privacy en Informatiebeveiliging op VUnet vind je meer informatie over onder meer: privacy impact assesment, encryptie en wat te doen bij datalekken.