Research Data Support

Beleid

Het College van Bestuur heeft op 21 januari 2020 de update van het VU-beleid voor Research Data Management (RDM) vastgesteld. Het beleid is nu in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit van de VSNU, en gaat uit van de FAIR-principes. Dit nieuwe beleid is per direct in werking getreden. Over wie waarvoor verantwoordelijk is bij het beheren van onderzoekdata ( onderzoekers, afdelingshoofden, faculteiten, de universiteit) kun je lezen op de VU-website . De volledige RDM-beleidsnotitie vind je op VUnet  en de LibGuide Research Data Management . Het beleid per faculteit vind je hier


Wat is er veranderd? Wat betekent dit voor het beheer van je onderzoeksdata?
•    Het beleid is in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (uit 2018) en de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit van de VSNU (uit 2018);
•    We streven er als VU naar om onderzoekdata zoveel mogelijk volgens de principes van FAIR te beheren. FAIR staat voor: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. Daarbij focussen we de komende jaren op Findable en Accessible. We nodigen onderzoekers van harte uit om ook op het gebied van interoperability en reusability stappen te zetten.
•    Datasets moeten nu na afloop van een onderzoeksproject geregistreerd worden in de VU Research Portal (PURE), zodat ze goed vindbaar zijn voor anderen.