Research Data Services

Het team Research Data Services ondersteunt onderzoekers en studenten bij het zoeken, beheren en archiveren van onderzoeksdata. We bieden informatie, workshops, advies en praktische ondersteuning.

Libguide Research Data Management: wat te doen voor, tijdens en na je onderzoek 
RDM-Training-230In de Libguide Research Data Management vind je het RDM-beleid van de VU en praktische informatie over alle te ondernemen stappen voor goed beheer van onderzoekdata gedurende hun hele levenscyclus: voor, tijdens en na je onderzoek. Je vindt er richtlijnen voor:  

  • het maken van een datamanagementplan (DMP),
  • het vaststellen van de gevoeligheid, aard en omvang van je data.
Zo kun je aan de hand daarvan geschikte oplossingen selecteren en inrichten voor de opslag van je data en waar nodig het delen ervan met collega’s. Ook het toekennen van metadata aan je data en het archiveren en publiceren van data na je onderzoek komen aan bod.


Themasite Onderzoeksdata op VU-net
Ook op VUnet (inloggen met VU-net-id) vind je in de themasite Onderzoeksdata informatie over research data management en het archiveren van je onderzoeksdata. 

Workshops, trainingen 
  • trainingen en presentaties (op afspraak) over datamanagement en het werken met databestanden (zie Agenda);
  • training voor promovendi: ‘Writing a Data Management Plan’
  • hulp en workshops voor het zoeken naar financiele, economische, geografische data in databestanden en downloaden van informatie;
  • advies voor het schrijven van een datamanagementparagraaf en –plan;
  • advies voor het verzamelen, selecteren, structureren en gebruiken van data;
  • advies aan faculteiten en onderzoekers bij het opstellen van richtlijnen en procedures voor beheer van onderzoeksdata;
  • handleidingen voor bescherming van persoonsgegevens;
  • hulp bij het vinden van de juiste partner voor maatwerkprojecten;

Team Research Data Services
Voor vragen en advies maken we graag een afspraak. Neem contact op via researchdataservices.ub@vu.nl


Mark Bruyneel Mark Bruyneel, specialist wetenschappelijke informatie

Rick Vermunt   Rick Vermunt, specialist wetenschappelijke informatie

Maurice Vanderfeesten  Maurice Vanderfeesten, coördinator research data services/data librarian

Jolien Scholten Jolien Scholten, specialist research data management

MariaCruzkleinklein  Maria (Marques de Barros) Cruz, community manager research data management


Contact Research Data Services

Universiteitsbibliotheek VU
De Boelelaan 1103, Kamer 1B-21
1081 HV Amsterdam
T (020) 598 5166
E researchdataservices.ub@vu.nl