Opzetten e-journals

Bij het opzetten en publiceren van een nieuw open access tijdschrift komt veel kijken. De UB kan helpen bij:

  • de begeleiding en training van de redactie bij het werken met Open Journals System
  • hosting van het tijdschrift
  • het uitbesteden van copy editing en lay out van artikelen
  • de vormgeving van de website van het tijdschrift
  • webmarketing: hoe worden de publicaties goed vindbaar op internet?

Hoe?
Wij werken met het publicatieprogramma Open Journal Systems, waarmee het maken van nieuwe e-journals technisch gezien snel kan worden gerealiseerd en waarin alle redactionele activiteiten van een wetenschappelijke redactie worden ondersteund.
Daarnaast kan met dit programma een aantal aantrekkelijke diensten voor lezers worden gerealiseerd, zoals printbare versies van artikelen, attenderingen en statistieken.

Met deze relatief nieuwe dienstverlening wil de UB haar specialistische kennis over digitaal publiceren of hosten van tijdschriften inzetten om nieuwe en bestaande wetenschappelijke redacties (verbonden aan de VU) te helpen.
Bovendien wil de UB hiermee digitaal publiceren aanmoedigen en bevorderen dat wetenschappelijke informatie voor iedereen vrij beschikbaar komt (kijk verder op de themasite: open access).

In kort bestek
e-Publishing factsheet (PDF)

Contact
Het publiceren van een online wetenschappelijk tijdschrift vergt specialistische ondersteuning. Neem gerust contact met ons op voor een helder beeld van de mogelijkheden en kosten.
Arjan de Rooy, telefoon (020) 59 85176


Journals die de UB ondersteunt

Disability, CBR and Inclusive DevelopmentEuropean Journal of Life WritingJournal Asia Matters
Amsterdam Law Forum