Open access

Open Access is een internationale academische beweging die streeft naar vrije en gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie. De Vrije Universiteit steunt dit streven omdat:
1.    de universiteit het belangrijk vindt dat onderzoeksresultaten voor het publiek vrij toegankelijk zijn. Vooral onderzoeksresultaten die met publiek geld zijn gefinancierd.
2.    Open Access de kenniseconomie stimuleert en toekomstig onderzoek verrijkt. Kennis verspreidt zich immers efficiënter wanneer onderzoeksresultaten vrij toegankelijk worden gepubliceerd.
3.    de VU van mening is dat voor auteurs Open Access het lezerspubliek én de impact van hun publicaties vergroot (meer downloads en citaties).

De afgelopen twee jaar hebben universiteiten met onder andere Springer, Taylor & Francis en Elsevier afspraken gemaakt over de bekostiging van Open Access publiceren. Inmiddels vallen er meer dan 7000 titels waarvan ruim 4.000 met een impact factor en 1100 zogenaamde ‘Q1 tijdschriften’ onder deze ‘big deals’. Daarnaast zijn er ook vele andere tijdschriften en repositories waarin Open Access gepubliceerd kan worden, zonder aanvullende kosten. Eenvoudig Open Access publiceren in je favoriete tijdschrift is daarmee in veel gevallen mogelijk geworden!

Door Open Access te publiceren stimuleer je hergebruik van kennis, zowel in de wetenschap als in onderwijs, gezondheidszorg, openbaar bestuur en andere beroepsgroepen. Tevens krijgen burgers dankzij Open Access kosteloos toegang tot kwalitatief hoogwaardige informatie.

Open Access publiceren is heel eenvoudig:
1.    Bepaal het tijdschrift van je voorkeur via de Open Access Journal Browser
2.    Submit je artikel
3.    Geef tijdens het indienen aan dat je Open Access wilt publiceren

Lees hier meer informatie over de voorwaarden en workflow van de uitgevers.

De UB heeft voor de verschillende activiteiten rond Open Access een “OA-team” geformeerd. Heb je vragen over het bovenstaande of andere vragen met betrekking tot Open Access, neem dan contact op met het OA team via openaccess.ub@vu.nl

Open Access logo

open access arno akkermans