Open access publiceren

Open Access is een internationale academische beweging die streeft naar vrije en gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie. De Vrije Universiteit steunt dit streven omdat:
1.    de universiteit het belangrijk vindt dat onderzoeksresultaten voor het publiek vrij toegankelijk zijn. Vooral onderzoeksresultaten die met publiek geld zijn gefinancierd.
2.    Open Access de kenniseconomie stimuleert en toekomstig onderzoek verrijkt. Kennis verspreidt zich immers efficiënter wanneer onderzoeksresultaten vrij toegankelijk worden gepubliceerd.
3.    de VU van mening is dat voor auteurs Open Access het lezerspubliek én de impact van hun publicaties vergroot (meer downloads en citaties).

VU OA-deals met uitgeverijen
Om Open Access publiceren te stimuleren, heeft de Vrije Universiteit (veelal in VSNU-verband) met een groot aantal uitgevers OA-overeenkomsten (‘OA deals’) gesloten. Als er een VU OA-deal (APC discount) is, kun je of kosteloos (100% APC discount) of met een korting (bijvoorbeeld 15% APC discount) OA-publiceren in dat tijdschrift. APC staat voor Article Processing Charge.
> Overzicht VU/VUmc OA-overeenkomsten met uitgeverijen

De VU Journal Publishing Guide 
Raadpleeg de VU Journal Publishing Guide als je OA wilt publiceren. Deze toont je:
- de belangrijkste tijdsschriften op je vakgebied plus hun impact & metrics
- of OA-publiceren mogelijk is in het tijdschrift
- of de VU een OA-deal heeft met het tijdschrift (dus of er een APC discount is).

Open Access publiceren is heel eenvoudig:
1.    Kies je journal via de VU Journal Publishing Guide
2.    Submit je artikel
3.    Vergeet niet aan te geven dat je Open Access wilt publiceren

Meer informatie over de voorwaarden en workflow van de uitgevers.

Heb je vragen over OA? Neem dan contact op met het OA team via openaccess.ub@vu.nl

Open Access logo

 

  Open access VSNU Hans