Literatuuronderzoek voor (medisch) onderzoek en patiëntenzorg

Advies en ondersteuning literatuuronderzoek

Advies en ondersteuning nodig bij de zoekstrategie voor een systematisch review of het zoeken in databases? De (medisch) informatiespecialisten adviseren over het literatuuronderzoek voor onder andere systematische reviews, richtlijnen, subsidie-aanvragen, promotie-onderzoek, PICO’s en CAT’s.

Wat kun je verwachten?

- analyse van onderzoeksvraag
- bronnenkeuze
- zoekstrategie-constructie
- logboek van de search
- advies over referentie-management
- methoden-paragraaf en tabellen zoekacties

Voor wie bedoeld?

Medewerkers en promovendi VU/VUmc.
Studenten kunnen alleen gebruik van deze service als het onderzoek zal worden gepubliceerd.

Wat verwachten we van jou?

- een goede onderzoeksvraag in PICO-model
- kennis van webcursussen PubMed en Systematische Reviews
- kennis van Prisma Statement
- bekend met een referentiemanager
- betaling als onderzoek (mede) gefinancierd wordt vanuit 2e of 3e geldstroom (zie tarievenlijst)
- bij voorkeur co-auteurschap in een publicatie

Belangrijke informatie

- review managers, bijv.: Covidence of Review Manager 
- publiceren in open access
- research data management
- researcher id: ORCID
- afdeling Epidemiologie & Biostatistiek VUmc
- critical appraisal studies: Cochrane Netherlands beoordelingsformulieren of Equator Network
- tips en trucs voor uitvoeren SR’s met EndNote

Waarom is goed literatuuronderzoek belangrijk?

Systematische reviews dienen een solide basis voor de zorg en evidence-based medicine (EBM) te bieden, omdat ze de 'laatste stand van zaken' vaststellen. De meest recente èn de beste studies (de evidence) moeten worden gevonden door middel van een systematische literatuursearch. De informatiespecialist is een expert in de efficiente uitvoering van dit onderzoek en onontbeerlijk in dit proces. De methode vereist dat er zonder vertekening (bias) wordt gezocht in meerdere bronnen, met een hoge sensitiviteit en complete zoekstrategie. Zie ook de richtlijnen in het Prisma Statement en het Cochrane Handbook. Evidence voor de rol van de informatiespecialist in literatuuronderzoek kan worden gevonden in de publicaties van Koffel (2015) en Rethlefsen et al. (2015).

Download bijgaand formulier, vul het in en stuur het mee met de mail voor een afspraak naar: mics.ub@vu.nl. Dien je verzoek tijdig in en houd rekening met een wachttijd van ca. twee weken.