Stap dichterbij OBA Next op de Zuidas

De gemeente Amsterdam, de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en een breed scala aan maatschappelijke organisaties waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de handen ineengeslagen om een nieuwe leer- en ontwikkelplek op de Zuidas te realiseren.

25-03-2021 | 9:24

OBA Next wordt een openbare voorziening die met een breed aanbod van activiteiten kansengelijkheid stimuleert, door bij te dragen aan de talentontwikkeling en digitale vaardigheden van alle Amsterdammers.

Digitale stad OBA NEXT wordt een plek waar talentontwikkeling, debat en kennis over nieuwe technologieën centraal staan. Zo kunnen Amsterdammers zich ontwikkelen op thema’s als betrouwbare informatie, online weerbaarheid en (digitale) nieuwe media: urgente thema’s voor een steeds verder digitaliserende stad. De programma’s van OBA NEXT zijn gevarieerd, laagdrempelig en voor alle Amsterdammers toegankelijk.

Bijdragen aan een betere wereld De VU, is met haar diverse studentenpopulatie, maatschappelijke oriëntatie, sterk interdisciplinair onderzoek en de VU Campus in het hart van de Zuidas, een vanzelfsprekende partner. Met innovatieve programma’s als A Broader Mind en Community Service Learning waarin studenten leren maatschappelijk vraagstukken vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines te benaderen dragen we bij aan een betere wereld. Studenten werken bijvoorbeeld aan het terugdringen van laaggeletterdheid, het verkleinen van de digitale kloof tussen jong en oud en meer bewustzijn van gezonde voeding bij bijstandsgezinnen in Amsterdam.

Door ook de dienstverlening van beide bibliotheken, OBA en de Universiteitsbibliotheek van de VU, meer aan elkaar te verbinden, wordt ook samengewerkt aan toegang tot wetenschappelijke kennis voor een breed publiek. Daarvoor staan twee initiatieven in de stijgers.

Oba.ontwerplab Als eerste werken de VU en OBA gezamenlijk aan een fysieke pop-up locatie van oba.ontwerplab aan de VU, met verbinding naar de stad, naar de Zuidas. Deze hub zal fungeren als motor en podium voor innovatie, met ruimte voor experiment, co-creatie tussen de OBA en de VU, en ontwikkeling van diensten voor de hele stad. Dit sluit aan bij de gemeenschappelijke visie van het open delen van kennis en een leven lang leren.

Open Science Ook worden de initiatieven op het gebied van Open Science geïntensiveerd, waarbij de Amsterdammers overal, onafhankelijk van tijd en plaats open toegang tot wetenschappelijk betrouwbare informatie hebben, zich bewust zijn van fake news / deep fakes en digitaal veilig kunnen studeren. Vernieuwende concepten worden ontwikkeld voor omgang met boeken en het verbinden van fysieke en digitale collecties met sociale platforms, online streaming diensten en culturele initiatieven in de stad.

Lees hier het volledige persbericht van de gemeente Amsterdam.