Geen publicatiekosten voor meer dan 2000 Open Acces tijdschriften van Elsevier

In de VU Journal Publishing Guide kun je zien of een Elsevier-tijdschrift onder de overeenkomst valt.

04-02-2020 | 12:04

elsevierCorresponderende auteurs van VU en VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in een brede selectie van hybride en volledig open access Elsevier tijdschriften. Inbegrepen in de selectie zijn bekende titels als Cell Reports, Cell Reports Medicine, Cell Reports Physical Science, Cell Calcium, The Lancet Public Health, The Lancet Digital Health, The Lancet Planetary Health en The Lancet Global Health. Voor Nature, Cell en The Lancet geldt de deal helaas niet.

Of een tijdschrift onder de selectie valt kan worden opgezocht in de VU Journal Publishing Guide. Let daarbij op de voorwaarden die worden gesteld aan de datum van indiening (submission date), deze verschilt per tijdschrift en staat apart vermeld bij elk tijdschrift. Artikelen ingediend voor deze datum komen niet in aanmerking voor gratis open access publicatie.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website van Elsevier. Let op: de procedure wordt mogelijk nog aangepast.

De regeling is onderdeel van een principeakkoord en geldt voor de overgangsperiode van 1 januari 2020 tot 1 mei 2020. Elsevier en de VSNU moeten nog een finaal akkoord sluiten, waarin behalve volledig open access ook afspraken worden gemaakt over tools en services voor (open) science en onderzoeksdata. Meer informatie over het principeakkoord vindt u hier.