Dienstverlening universiteitsbibliotheek

Met ingang vanaf dinsdag 17 maart heeft de UB haar dienstverlening op de VU Campus gestaakt.

16-03-2020 | 16:01

Dat wil zeggen dat er geen boeken en tijdschriften meer uitgeleend kunnen worden en de studieplekken gesloten blijven.
Deze maatregelen gelden voor zowel VU als VUmc.


De digitale dienstverlening van de UB is de komende periode onverminderd beschikbaar.
Alle e-books en online artikelen zijn overal raadpleegbaar en toegankelijk. Ga daarvoor naar https://ub.vu.nl/nl/hulp-bij-zoeken/toegang-buiten-de-campus/index.aspx.

Veel wetenschappelijke uitgeverijen stellen wegens het coronavirus tijdelijk e-books, digitale bronnen en lesmateriaal gratis ter beschikking, of verhogen tijdelijk het aantal gebruikers dat tegelijk kan inloggen. Lees hier meer over de extra toegang tot bronnen.

Geleende boeken kun je online verlengen via je bibliotheekaccount. Lukt dat niet? Neem dan even contact op met onze online helpdesk: vraag.ub@vu.nl.
Boetes die gedurende deze periode ontstaan worden kwijtgescholden.
 
Het blijft mogelijk om magazijnaanvragen te plaatsen. Gezien de huidige ontwikkelingen is het echter nog onduidelijk wanneer de UB weer open kan gaan en de aangevraagde artikelen geleverd kunnen worden. We houden je op de hoogte zodra daar meer over bekend is.
Reserveringen die voor de sluiting al klaar stonden kun je gedurende een week na heropening alsnog afhalen.

Het interbibliothecair leenverkeer is landelijk grotendeels tot stilstand gekomen. Op dit moment kunnen we daarom alleen scan-aanvragen voor artikelen of hoofdstukken in behandeling nemen maar is het niet mogelijk leenaanvragen te plaatsen. Houd wel rekening met langere leveringstijden of tijdelijke onbeschikbaarheid. Neem voor vragen contact op met ibl.ub@vu.nl.

Voor docenten is extra informatie over digitaal onderwijsmateriaal beschikbaar via Canvas
Voor vragen is de helpdesk UB online en zal je zo snel mogelijk verder helpen: vraag.ub@vu.nl
Voor actuele informatie omtrent de maatregelen op de VU met betrekking tot het coronavirus zie vu.nl/coronavirus