RDM informatie over thuiswerken

Hieronder vind je informatie over tools die je voor je onderzoek kunt gebruiken zolang je thuis werkt.

28-04-2020 | 14:11

We adviseren je om deze tools te gebruiken als je met je onderzoeksdata werkt. Dit is vooral belangrijk als je werkt met data die onder de AVG/GDPR vallen: mocht je andere tools willen gebruiken dan we hier aanraden, neem dan contact op met de privacy champion van je faculteit.

IT-gerelateerd: benader uw data en gebruik ze veilig
IT heeft op VUNet een pagina aangemaakt met algemeen advies over thuiswerken. Hier kun je ook informatie vinden over documenten.vu.nl en Webdrive – toepassingen om de G:- en H:- schijf te gebruiken – en Citrix en download.vu.nl

IT heeft ook een pagina gemaakt voor het bestellen van thuiswerksets. Hier kun je vinden welke hardware je kunt bestellen om thuis te werken. Sommige hardware kun je direct bestellen, andere moet je zelf kopen, waarvan je – na afstemming met je leidinggevende – het bedrag kunt declareren.

Softwarehandleidingen vind je hier. Een aantal van deze softwarepakketten kunnen gedownload worden via download.vu.nl.

Informatie over fileservices en datamanagement vind je hier. N.B. Surfdrive is niet geschikt voor het opslaan van data waarvan het lekken schade aan de VU kan toebrengen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zeer gevoelige data. Als je data gepseudonimiseerd zijn, kan het een oplossing zijn om deze in Surfdrive op te slaan, zolang het document met de indentificeersleutel niet ook in Surfdrive wordt opgeslagen, en zolang de aard van de data niet erg gevoelig is, en de personen om wie de data gaan geen kwetsbare groep vormen. Als Surfdrive je enige opslagmogelijkheid is, neem dan extra maatregelen, zoals encryptie, om gevoelige data/data van kwetsbare groepen te beschermen. Als je niet zeker weet of uw onderzoeksdata in Surfdrive opgeslagen horen te worden of hoe je extra beschermende maatregelen moet nemen, neem dan contact op met de privacy champion van je faculteit of met de RDM Support Desk. We raden je aan om de instellingen van Surfdrive altijd goed te controleren en aan te passen, omdat Surfdrive namelijk automatisch synchroniseert met alle computers/laptops waarop het is geïnstalleerd en de gebruiker is ingelogd. Zorg ervoor dat Surfdrive alleen synchroniseert met apparaten die je zelf gebruikt.

IT voor Onderzoek (ITvO) is de IT-afdeling die gespecialiseerd is in het ondersteunen van onderzoek en onderzoekers. Je kunt informatie over hun diensten vinden op de pagina van IT voor Onderzoek. Heb je een bijzondere IT-vraag? Stel die dan via rdm@vu.nl. Indien nodig sturen wij hem door aan ITvO.

Online interviews
Er is een aantal opties voor videobellen, deze vind je ook op VUNet. N.B. Wil je voor je onderzoek respondenten interviewen waarin persoonlijke gegevens gedeeld worden (d.w.z. gegevens waarop de AVG van toepassing is)? Gebruik dan Skype for Business. Het is in principe mogelijk om Skype for Business te gebruiken met personen die buiten de VU werken. Het is ook mogelijk interviews met Skype for Business op te nemen: instructies om dit veilig te doen vind je in de Security and Technical FAQ van de FAQ-pagina van de Faculteit van Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

Informed consent kan digitaal gegeven worden via Zivver. In deze handleiding kun je meer informatie vinden.

Algemene vragen over RDM zelf?
Veel informatie over Research Data Management op de VU kun je vinden in onze LibGuide. Daarin staat onder andere informatie over veilige data-opslag, het veilig delen van data en AVG/GDPR. Heb je na het zoeken in de LibGuide nog RDM-vragen? Stel ze dan gerust via rdm@vu.nl.