Nieuwe steun en toeverlaat auteursrecht

Leon de Blois is sinds januari van dit jaar de specialist wetenschappelijke informatie, rechtsgeleerdheid en criminologie bij de UB.

14-04-2020 | 14:00

Hij volgt in deze functie Arjan de Rooij op. Hiervoor was Leon verantwoordelijk voor de juridische collectie van het Vredespaleis in Den Haag. En daarvoor pensioenjurist. LeonDeBloisKlein

Als jurist ben je opgeleid om juridische vraagstukken via een standaard aanpak te analyseren. Deze zijn voor ieder rechtsgebied vergelijkbaar, maar inmiddels heeft Leon zich  gespecialiseerd op het gebied van auteursrecht.

Onderzoekers kunnen bij hem terecht met alle vragen die ze hierover hebben. Zoals ‘kan ik zelf nog iets met mijn onderzoek als dit door een uitgever is gepubliceerd?’ of ‘hoe kan ik onderzoek in het onderwijs gebruiken?’. Deels is dit soort informatie nu wel makkelijk te vinden op de site van de UB, maar deels moeten onderzoekers alles afzoeken om een antwoord te vinden. Zijn ambitie is het daarom hiervoor een overzichtelijke plek te creëren waar onderzoekers snel alles over auteursrecht kunnen vinden. Ook werkt hij aan de opzet van een functionele mailbox.

Stel je auteursrechten veilig met Creative Commons

Leon wil graag meteen een tip meegeven aan onderzoekers. Openheid en transparantie over je onderzoek is gewenst en wordt met ontwikkelingen als Open Science ook steeds meer gestimuleerd. Maar hoe zorg je ervoor dat als je iets bijvoorbeeld via internet verspreid, je wel je auteursrechten behoudt en er tevens voor zorgt dat je kunt bewaken hoe, in welke mate en onder welke voorwaarden je publicaties worden (her)gebruikt?

Creative Commons is een Open Source oplossing waarin wetenschappers kunnen bepalen hoe hun werk wordt verspreid door een keuze te maken uit 6 standaardlicenties. De minimale voorwaarde is altijd een naamsvermelding. Daarnaast kunnen keuzes gemaakt worden uit combinaties van diverse bouwstenen. Denk hierbij aan het bepalen dat je werk niet voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt, of dat het werk wel gekopieerd mag worden, maar alleen in originele staat of dat je juist aangeeft dat er van je werk afgeleid materiaal mag worden gemaakt. Meer informatie vind je op creativecommons.nl, hier kan je ook je werk registreren onder een van de licenties. Dit is kosteloos voor zowel de auteur als mensen die het werk onder zo’n licenties hergebruiken of verder verspreiden.

Op het moment dat je je werk onder een van deze licenties verspreid blijft nog steeds het Nederlands auteursrecht gelden, daarover hoef je je dus geen zorgen te maken.

Vragen?

Heb je vragen over Creative Commons of over andere onderwerpen die met auteursrecht te maken hebben? Leon nodigt iedereen van harte uit om hem via mail of telefoon te benaderen. Hij kijkt uit naar alle vragen en suggesties van onderzoekers! L.a.de.blois@vu.nl, 020-5982282.