Universiteitsbibliotheek VU ontwikkelt SDG-Dashboard voor toetsen maatschappelijke VN-doelen

De veertien Nederlandse universiteiten zetten zich actief in voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het SDG-Dashboard is een tool van de Vrije Universiteit Amsterdam waarmee de wetenschappelijke publicaties over de SDG’s inzichtelijk worden gemaakt.

09-10-2019 | 11:08

De Nederlandse universiteiten dragen vanuit de VSNU met hun onderzoek bij aan alle zeventien de SDG’s. De SDG’s zijn de belangrijkste wereldwijde maatschappelijke doelen die in 2030 bereikt moeten worden. Het is voor universiteiten van groot belang om met hun wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken, zoals de SDG’s. Ze zijn door de VN in 2015 vastgesteld. Denk daarbij aan klimaatactie, armoede- en hongerbestrijding en gendergelijkheid. Ook de VU zet zich daarvoor in. Om zicht te houden op alle doelen die gehaald moeten worden heeft de Universiteitsbibliotheek het SDG-Dashboard ontwikkeld.

Voor de VU is het van groot belang om met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken, zoals de SDG’s. Een belangrijke vraag hierbij was: hoe meet je de vooruitgang op de gestelde maatschappelijk doelen? Met het SDG-dashboard is nu inzichtelijk geworden in welke mate er aan de verschillende doelen wordt bijgedragen. In een eenduidig overzicht zie je precies waar je vooruit gaat, maar ook waar dit niet zo is.

Naast de wetenschappelijke impact, laat de tool zien of onderzoek vrij toegankelijk is (Open Access). Ook wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre dat onderzoek door beleidsmakers wordt opgepikt. Komt het onderzoek bijvoorbeeld voor in rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie? Bij toetsing blijkt dan dat op het gebied van armoedebestrijding, goede gezondheid en welzijn en duurzame energie veel publicaties zijn terug te vinden in beleidsdocumenten. Bij publicaties over goede gezondheid en welzijn is dit 41%. Om nog meer impact te hebben op beleid is het daarom belangrijk dat onderzoek vrij toegankelijk is. Open Access publicatie van deze artikelen is extra van belang. Nederlandse universiteiten kunnen zo nog meer bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen.

SDG doelen