Stel je vraag aan de Research Data Management Support Desk

De Research Data Management (RDM) Support Desk heeft tot doel de dienstverlening aan onderzoekers op het gebied van research data management te verbeteren.

04-12-2019 | 14:45

Via rdm@vu.nl verzamelen de facultaire research data stewards en de UB alle RDM-vragen. Achter de schermen van de RDM Support Desk zit een netwerk van RDM-experts van verschillende ondersteunende diensten (o.a. IXA, Juridische zaken, Privacy Champions, Subsidiedesk, IT voor Onderzoek en IT Security), dat samen een oplossing probeert te vinden voor complexe RDM-vraagstukken.

Samenwerken in het netwerk
Door dit samen te organiseren ontstaat inzicht over aard, soort en aantal vragen, kan de afhandeling worden gemonitord en wordt kennis opgebouwd door vragen met antwoord te documenteren. We zorgen er ook voor dat vragen digitaal kunnen worden ingediend en gevolgd door de onderzoeker.

Hulpvragen welkom
“Het is goed als de onderzoekers weten dat ze de RDM Support Desk kunnen benaderen voor tal van hulpvragen, want wij kunnen ze goed ondersteunen. Ik ben er trots op dat alle verschillende partijen op deze wijze gaan samenwerken waardoor deze dienstverlening mogelijk is met enorme voordelen op het gebied van efficiency en kwaliteit.”

Van onderzoeker naar ondersteuner
Zo vertelt Sander Bosch, sinds 1 april 2019 projectmanager UB afdeling Research Support. Gepromoveerd in Nijmegen op neurowetenschappen in 2016 en na drie jaar als postdoctoraal onderzoeker heeft hij de keuze gemaakt om zijn rol als onderzoeker te verruilen voor een ondersteunende functie.

 “Er verandert veel in de manier waarop we wetenschap bedrijven en ik ben ervan overtuigd op deze wijze een grotere bijdrage in de ontwikkelingen te kunnen leveren dan als onderzoeker”, zo stelt Sander. “De bibliotheek kan in de wetenschappelijke wereld een centrale rol spelen en vanuit deze positie krijg ik meer gedaan om het systeem te vernieuwen.” Sander_BoschKlein

Data Management Plan
Sander heeft ook gewerkt aan een tool waarmee onderzoekers een datamanagementplan (DMP) kunnen schrijven. Veel subsidieverstrekkers vragen heel gericht naar de herkomst, het gebruik, documentatie en de (veilige) opslag van onderzoeksdata. Met deze applicatie kan de UB onderzoekers assisteren bij het opstellen van hun DMP. Meer informatie vind je op https://dmponline.vu.nl.

Vind je research data steward
Op de volgende faculteiten is een research data steward aanwezig. Zij kunnen je helpen met alle vragen over research data management.
-    Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems (AIMMS): Brett Olivier, data@aimms.vu.nl
-    Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB, Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR): Marieke Polhout, m.j.polhout@vu.nl
-    Faculteit der Bètawetenschappen: Brett Olivier, data@aimms.vu.nl & Christine Dijk, beta.rdm@vu.nl
-    Faculteit der Gedrag- en Bewegingswetenschappen: Jessica Hrudey, research.data.fgb@vu.nl
-    School of Business and Economics: Veerle Eggens, v.r.c.eggens@vu.nl
- Faculteit der Geesteswetenschappen per 1 januari 29020: Onno Huber, onno.huber@vu.nl

Heeft jouw faculteit nog geen research data steward? Stuur dan je vraag naar rdm@vu.nl.

Vragen?
Stuur een bericht naar rdm@vu.nl.

Op 3 december werd door leden van de stuurgroep op feestelijke wijze de nieuwe RDM Supportdesk geopend.