Onderzoekers Aardwetenschappen proberen research data management platform iRODS/Yoda uit

‘Dit geeft ons de kans onze vakspecifieke behoeften in te brengen bij de ontwikkeling van dit research data management platform.’

04-12-2019 | 15:10

Hoogleraar Sander Houweling is een van de onderzoekers van Aardwetenschappen die meedoet met de VU-pilot voor het research data management-platform iRODS/Yoda. ‘We denken graag mee met IT en de Universiteitsbibliotheek. Dit geeft ons de kans onze vakspecifieke behoeften in te brengen bij de ontwikkeling van iRODS/Yoda.’ Sander_Houweling_AW_kleiner

Data lange tijd veilig opslaan in alle fasen van een onderzoekproject
Yoda, ‘Your Data’, is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht op basis van de open source software iRODS. In dit online platform kun je grote hoeveelheden data voor langere tijd veilig opslaan in alle fasen van een onderzoekproject. Het biedt ook handige functionaliteiten als: een persistent identifier voor het publiceren van je data, de mogelijkheid met collegaonderzoekers samen te werken aan de opgeslagen data, gecontroleerde toegang, en metadatering.

FAIR werken makkelijker maken
De pilot vindt plaats binnen het VU Research Support programma dat zich onder meer richt op het makkelijker maken voor onderzoekers om te voldoen aan de eisen van financiers, zoals FAIR - Findable, Accessible, Interoperable en Reusable - data. Co-creatie met onderzoekers en afstemming op de behoeften van faculteiten zijn belangrijke uitgangspunt van het VU Research Support programma.

Grote hoeveelheden data
‘Bij Aardwetenschappen werken we met grote hoeveelheden data’, vertelt Houweling.  ‘Zelf verzamel ik veel satellietdata voor mijn onderzoek naar broeikasgassen. Daarnaast genereer ik zelf daaruit afgeleide datasets met behulp van rekenmodellen.’

Hardere RDM eisen van financiers en uitgevers
‘We waren bij Aardwetenschappen al langere tijd aan het denken over hoe we ons databeheer beter kunnen organiseren. We merken dat financiers en uitgevers steeds hardere RDM-eisen stellen. Bijvoorbeeld een RDM-paragraaf bij subsidieaanvragen. En tijdschriften willen steeds vaker dat je aangeeft waar je data publiekelijk beschikbaar zijn. Het is nuttig dat we nu kunnen experimenteren met ondersteuning vanuit het VU Research Support Programma.’

Aangenaam verrast door de gebruiksvriendelijkheid
‘We zijn nog veel aan het uitzoeken, dus het is nog wat vroeg om te zeggen hoe goed Yoda voor ons werkt’, zegt Houweling. Hij is tot nu toe vooral aangenaam verrast door de gebruiksvriendelijkheid: ‘het is toegankelijk en eenvoudig.’

Vindbaar, bruikbaar en toegankelijk archiveren
Er lopen bij Aardwetenschappen nu Yoda-experimenten met de data van drie projecten. ‘In het eerste experiment is het project afgerond en zijn alle onderzoekdata al beschikbaar. We willen die nu zo in Yoda zetten dat ze goed vindbaar en herbruikbaar zijn voor collega’s binnen en buiten de VU. Yoda dwingt ons ook na te denken over licenties. Je kunt geen data in Yoda zetten zonder aan te geven welke licentie geldt. Dus ik ben me nu aan het verdiepen in de verschillende soorten creative common licenties.’  

Experimenten met het geautomatiseerd archiveren van data
‘In het tweede project wordt de datastroom nu gegenereerd. We willen een verbinding maken tussen het apparaat dat de data genereert en Yoda. Het doel is dat de data geautomatiseerd in Yoda worden gearchiveerd. In het eerste experiment zagen we dat de metadata die wij voor dat project gebruiken lastig in het generieke Yoda-template te plaatsen zijn, en dat het systeem voor ons vakgebied irrelevante vragen stelt. Het zou kunnen dat er iets op maat voor Aardwetenschappen nodig is. In het derde experiment streven we eveneens naar geautomatiseerde opname van data in Yoda. Het gaat dan om veldwerkdata die we samen met andere partijen verzamelen.’

SURF Research Drive
‘Binnen het VU Research Programma loopt ook een pilot met SURF Research Drive. Daarin kun je eveneens data opslaan en met andere onderzoekers binnen en buiten de VU samenwerken aan die data. We onderzoeken bij Aardwetenschappen nu wat de fundamentele verschillen zijn tussen Yoda en SURF Research Drive en hoe deze systemen elkaar in combinatie zouden kunnen versterken.’

Oprechte belangstelling
Houweling is enthousiast over de samenwerking met het VU Research Programma. ‘We ervaren oprechte belangstelling en een wederzijdse wens om samen een goed RDM-systeem te ontwikkelen. De programmamedewerkers hebben onlangs een presentatie over het programma en de iRODS/Yoda pilots gegeven in ons afdelingsoverleg. Dat werd als nuttig ervaren. De collega’s willen graag op de hoogte gehouden worden van onze bevindingen.’ 

Nationaal SURF programma pilots iRODS/Yoda
Yoda is eerder al uitgeprobeerd bij het Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems (AIMMS). Op dit moment lopen er bij verschillende Nederlandse universiteiten (UvA, TU Delft, WUR, TU Eindhoven, Erasmus Universiteit, Universiteit Leiden) pilots met Yoda. De ervaringen worden in een nationaal door SURF geleid programma uitgewisseld om het systeem verder te verbeteren.

Yoda pilots bij de VU
Lees voor meer informatie over de VU pilots met Yoda: Enabling research data management iRODS/Yoda (PDF).

Vragen?
Neem contact op met Alexey.Pristupa@vu.nl of b.g.olivier@vu.nl