Dit kan de UB-dienst Research Intelligence voor onderzoekers betekenen

Data-analyses en visualisaties maken van onderzoeksinzet, -output en nog veel meer.

07-10-2019 | 11:12

Voor onderzoekers, managers en bestuurders heeft de Universiteitsbibliotheek sinds kort een nieuwe dienst: Research Intelligence. Coördinator Pam Kaspers legt uit wat het team zoal doet. ‘Wij maken data-analyses en powerBI-visualisaties van de onderzoekinzet en -output. Die visualisaties kunnen onderzoekers bijvoorbeeld gebruiken bij zelfevaluaties voor onderzoekevaluaties of eindrapportages over onderzoeksprojecten. Onderzoekers hoeven niet meer zelf tabellen en visualisaties te maken. Dit scheelt tijd.’

Data analyseren en visualiseren voor een gesprek over strategie
‘Dergelijke rapportages en visualisaties kunnen onderzoekers, managers en bestuurders gebruiken als startpunt voor het gesprek over de te kiezen strategische richting. Bij de Vrije Universiteit Amsterdam zijn al veel metrics en metadata beschikbaar, maar deze worden nog niet altijd optimaal gebruikt in rapportages. Denk aan data over: citaties, field weighed citation impact, top 10% artikelen, maatschappelijke aandacht voor wetenschappelijke output, output gerelateerd aan de Sustainable Development Goals en netwerkanalyses. Daarmee kunnen we de kwaliteit en impact van het VU-onderzoek aan de buitenwereld laten zien. We kunnen bijvoorbeeld laten zien waar de zwaartepunten van het onderzoek van de faculteit of het instituut liggen, en welke onderzoeksgebieden mogelijk nog onderbelicht zijn.’

Visuele presentaties voor onderzoekvisitaties
‘Bij zelfevaluaties en onderzoekvisitaties kunnen we bijvoorbeeld de maatschappelijke aandacht voor het onderzoek visualiseren. Of we kunnen netwerkanalyses maken, zodat je als onderzoekinstituut of onderzoeker inzicht krijgt in waar nog aanvullende mogelijkheden voor samenwerking liggen. Faculteiten kunnen ons ook vragen de data aan te leveren voor kwartaal- en jaarrapporten. Daarvoor worden soms externe bureaus ingehuurd. Wij bieden dit nu als een interne service. Dit bespaart onderzoekers en managers veel tijd en op termijn eventueel ook kosten. Bij complexere vragen die buiten de standaardrapportages vallen, zoals het maken van een communicatiestrategie, kijken we in overleg naar de kosten.’

Input voor sollicitaties en jaargesprekken
Het team Research Intelligence kan eveneens helpen bij sollicitaties en input leveren voor jaargesprekken, zegt Kaspers. ‘Als samenwerking met (inter)nationale instellingen een selectiecriterium is voor een sollicitant, kunnen we netwerkanalyses maken van het werk van de kandidaten. Of stel dat een onderzoeker in gesprek wil met de leidinggevende over de volgende stap in zijn of haar carrière, dan kunnen wij analyses maken van de impact van de publicaties en het netwerk van de onderzoeker.’

Visualisaties bij pre- en post-grant-rapportages
‘Bij een grant-aanvraag kunnen we voor onderzoekers een overzicht maken van hun onderzoeksresultaten. We kunnen onder andere je netwerk visualiseren of de media-aandacht voor je wetenschappelijke publicaties. Ook kunnen we zichtbaar maken hoe je wetenschappelijke werk aansluit bij een grant thema. De onderzoeker kan zich richten op de inhoud, wij maken de lijstjes. En als je de grant hebt ontvangen, kunnen we na afloop een mooie eindrapportage maken van je resultaten.’

Maak een ORCID aan voor een goede rapportage
Wat heeft het team Research Intelligence nodig om voor jou een goede rapportages te maken? ‘Voor onze analyses gebruiken we databases en tools als: PURE, Scival, Scopus, Pubmed, Altmetric, en Buzzcapture. Om volledige (jaar)rapportages te kunnen maken, is het belangrijk dat onderzoekers hun research output en activiteiten goed registreren, vertelt Kaspers. ‘Het op orde hebben van de data is bijvoorbeeld ook belangrijk voor de positie van de Vrije Universiteit Amsterdam in internationale rankings, en voor het werven van (inter)nationale onderzoekers en studenten. We adviseren onderzoekers een ORCID (Open Researcher and Contributer iD) aan te maken. Je kunt al je onderzoeksoutput koppelen aan jouw unieke ORCID, waardoor in alle databases duidelijk is welke werken van jou zijn. Dat scheelt je dus uiteindelijk veel registratiewerk, en Research Intelligence kan dan werken met een zuivere dataset.’

Meer weten?
Lees op de UB-website hoe bibliometrie voor jou nuttig kan zijn, en welke tools de UB je biedt.

Vragen?
Voor vragen kun je contact opnemen met Pam Kaspers

Het UB- team Research Intelligence:
- Pam Kaspers
- Jordy Gevers
- Yasin Gunes
- René Otten
- Maurice Vanderfeesten