Symposium ‘Nederlandse kerken op de kaart gezet’

Woensdag 24 april 2019, 13.00 – 17.00 uur, Vrije Universiteit.

25-03-2019 | 13:57

In 2018 promoveerde Herman Wesselink aan de VU op het proefschrift ‘Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen.’ Dit onderzoek deed hij bij het Historisch Documentatiecentrum van het Nederlands Protestantisme. Een van de resultaten is een interactieve Kerkenkaart.

Ontstaansgeschiedenis, denominaties, bouwstijlen
In een database heeft Wesselink gegevens van Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970 verzameld. Daarmee biedt hij inzicht in de ontstaansgeschiedenis, denominaties, architecten, liturgische inzichten, en bouwstijlen van deze kerkgebouwen. Met dit overzicht wil hij bijdragen aan kennis over, waardering en behoud van dit religieuze erfgoed.

Presentatie digitale interactieve Kerkenkaart
De Universiteitsbibliotheek heeft een visualisatie van de verzamelde gegevens gemaakt en als digitale interactieve Kerkenkaart op Geoplaza gezet. Op het symposium wordt deze kaart gepresenteerd en bespreken we hoe deze gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek. Ook reflecteren we op hoe kerkgebouwen in de toekomst gebruikt kunnen worden.

Het symposium wordt georganiseerd door de Universiteitsbibliotheek en Amsterdam Centre for Religious History.

Bekijk de flyer voor het symposium

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen kosteloos het symposium bijwonen.
Wel graag vooraf aanmelden.

Locatie
Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, zaal 1E-24 (PThU)

Programma

13.00 – 13.15 Fred van Lieburg (VU/ACRH): Sacrale geografie en religiegeschiedenis (casus Dordrecht)

13.15 – 13.40 Herman Wesselink: Nederlandse kerkgebouwen 1800-1970

13.40 – 14.00 Lida Ruitinga & Peter Vos (UB van de VU): De totstandkoming van de Kerkenkaart op VU Geoplaza

14.00 – 14.20 Anique de Kruijf (Museum Catharijneconvent)

14.20 – 14.40 Albert Reinstra (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

14.40 — 15.00 pauze

Actueel beleid rond kerkgebouwen

15.00 —15.20 Karin Westerink (hoofd Monumenten van de stad Amsterdam)

15.20 —15.40 Herbert Raat (wethouder gemeente Amstelveen) m.m.v. Erwin van der Laan

15.40 —16.15 Discussie

Borrel na afloop