Gratis Open Access publiceren in Frontiers-tijdschriften voor VU-onderzoekers

Je kunt een aanvraag doen vanaf 1 maart 2019.

28-02-2019 | 16:09

Ook voor 2019 heeft de Universiteitsbibliotheek weer een ‘pre-paid regeling’ gesloten met Open Access uitgever Frontiers. Dit betekent dat VU-onderzoekers (die niet eerder van deze regeling gebruik maakten) vanaf 1 maart 2019 kosteloos in een Frontiers-tijdschrift kunnen publiceren. De bekostiging komt uit een speciaal VU budget. Daarom kunnen onderzoekers van het VUmc geen gebruik maken van de regeling. De UB vergoedt de Article Processing Costs (APC) zo lang er budget is.  

Voorwaarden voor het doen van een aanvraag
We vinden het belangrijk dat het VU Frontiers-budget door zoveel mogelijk verschillende onderzoekers gebruikt kan worden. Daarom gelden er dit jaar nieuwe voorwaarden. De regeling kan uitsluitend gebruikt worden (zolang er budget is) door:

- corresponderende auteurs van de Vrije Universiteit, 

- die in 2018 geen gebruik hebben gemaakt van de VU Frontiers ‘pre-paidregeling’.

- Je kunt alleen een aanvraag doen voor artikelen die je na 1 maart indient. Je kunt per corresponderende auteur vergoeding voor maximaal een publicatie aanvragen.

Check de UB-website voordat je je artikel indient bij Frontiers
Zodra het VU Frontiers budget op is, zullen wij dit melden via de UB-website en VUnet.
Check voordat je je artikel indient op deze UB-webpagina of de regeling nog van kracht is.  

Hoe werkt het?
Selecteer bij het aanbieden van je manuscript bij Frontiers onder instelling ‘Vrije Universiteit Amsterdam’. De Article Processing Costs (APC) voor je publicatie worden dan automatisch volledig door de bibliotheek vergoed. Check voordat je je artikel indient op deze webpagina of de regeling nog van kracht is. 

Vragen over de overeenkomst met Frontiers of andere OA-deals?
Neem contact op met het OA-team via openaccess.ub@vu.nl