Gebruik je recht op open acces publiceren via de VU Research Portal

Deel je publicaties zes maanden na verschijning via de portal. De UB helpt je!

31-01-2019 | 13:10

Wil je de uitgeversversie van je publicaties kosteloos toegankelijk maken voor iedereen? Deel deze dan zes maanden na verschijning via een repository, bijvoorbeeld de VU Research Portal. De Universiteitsbibliotheek regelt het voor je, dus het kost jou geen tijd.
You share, we care!

Gebruik je auteursrecht
In 2015 is artikel 25fa* toegevoegd aan de Auteurswet. Dit geeft jou als onderzoeker het recht om wetenschappelijke artikelen, waarvoor het onderzoek door de Nederlandse overheid is bekostigd, na een redelijke termijn open access te publiceren. Dit mag ongeacht de voorwaarden die uitgevers stellen. Je kunt je artikel door de UB laten plaatsen in een repository, zoals de VU Research Portal (PURE). De UB’s van alle Nederlandse universiteiten gaan onderzoekers helpen gebruik te maken van hun recht op open access publiceren. Voor meer informatie, zie: www.openaccess.nl/you-share-we-take-care

Wat doet de UB voor je? You share, we care!
- Wat doet de UB voor je, als je meedoet? We plaatsen al je wetenschappelijke publicaties van na 1 januari 2018 waarvan het onderzoek door de Nederlandse overheid is bekostigd automatisch zes maanden na de eerste publicatiedatum in de uitgeversversie (version of record) in de VU Research Portal.
- Wat doe jij, als je meedoet? Je geeft de UB toestemming voor bovenbeschreven werkwijze en stuurt ons een overzicht van je (op komst zijnde) publicaties.
Deze werkwijze is goedgekeurd door: de VSNU, het college van bestuur van de VU, en de portefeuillehouders van de faculteiten.

Je publicatie moet voldoen aan de volgende voorwaarden
- Het onderzoek is geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen   
  bekostigd.
- Jij bent auteur of co-auteur en hebt een dienstverband bij de VU.
- Het is een kort werk van wetenschap: een wetenschappelijk artikel, conference  
  proceedings of boekhoofdstuk in een ‘edited collection’.

Juridisch advies en ondersteuning
De VSNU heeft uitgebreid advies ingewonnen bij juridische wetenschappers over de uitgangspunten die we bij gebruik van artikel 25fa van de Auteurswet hanteren. Wat als uitgevers bezwaren maken? Dan zal de VU je juridisch adviseren en financieel ondersteunen: ‘You Share, We Take Care!’

Doe je ook mee?
Enkele tientallen VU-onderzoekers hebben al toegezegd mee te doen. Doe jij ook mee? Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Arjan de Rooy, open access- specialist van de UB, via green.open.access.taverne.ub@vu.nl 

Veelgestelde vragen
Je kunt voor antwoorden op je vragen ook kijken op de website  www.openaccess.nl/you-share-we-take-care

Wat levert open acces publiceren je op?
Uit analyses blijkt dat open access publicaties significant meer academische en maatschappelijke aandacht krijgen dan publicaties ‘achter een betaalmuur’. Je bereikt sneller een breed publiek. Bij een aantal financiers voldoe je met Open Access publiceren via een repository ook aan de eisen voor OA-publiceren. Samen werken we zo naar 100% open access in 2020.
Bekijk de VSNU-campagneflyer

* Artikel 25fa. Dit wordt ook wel het Taverne amendement genoemd.