Expositie: politieke satire: van spotprent tot meme

Op 1 april een minisymposium en de expositie is van 1 april tot 31 juni te zien in de UB-Erfgoedvitrine.

19-03-2019 | 10:58

Leven we nu in een unieke tijd voor politieke satire? Aan de ene kant zou je denken van wel: satirische programma’s zoals Zondag met Lubach en Last Week Tonight en websites zoals De Speld en The Onion zijn mateloos populair. Met maatschappelijke ontwikkelingen als Brexit en de opkomst van autoritaire leiders overal ter wereld is er ook genoeg voer voor satire. Maar aan de andere kant kent politieke satire een lange geschiedenis. Al sinds de Romeinse-Griekse oudheid zien we voorbeelden van politieke satire. Hoe ontwikkelt dit genre zich precies?

In deze tentoonstelling staan we stil bij de ontwikkeling van satire vanuit het perspectief van politieke cartoons. We vergelijken moderne cartoons met die van 50 en zelfs 100 jaar geleden. Hier zien we dat cartoonisten van nu voor een groot deel dezelfde beeldtaal gebruikten als toen. Maar er is ook veel veranderd, bijvoorbeeld door de opkomst van nieuwe technologie en andere veranderingen in het communicatielandschap. In deze tentoonstelling gaan we ook hier op in. Deze tentoonstelling is samengesteld door drs. Ellen Droog en prof. dr. Christian Burgers, in samenwerking met de Erfgoedcollecties van de UBVU, in het kader van NWO VIDI-project 276-45-005.

De UB-Erfgoedvitrine bevindt zich bij de ingang van de UB op de 1e verdieping van het Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Afbeeldingen: 'Stedenschoon' - Albert Hahn (20 september 1911); 'Getouwtrek om Unilever' - Maarten Wolterink (2018)

Minisymposium
Op maandag 1 april van 14.00-17.00 uur vindt er op de Vrije Universiteit een minisymposium plaats (hoofdgebouw zaal: 1E-24) ter ere van de opening van de tentoonstelling Politieke satire, van spotprent tot meme! In dit symposium reflecteren verschillende sprekers op de rol van politieke satire in onze samenleving.

Het programma:

  • Het symposium zal geopend worden door prof. dr. Christian Burgers die de tentoonstelling zal inleiden. Wat krijgen we te zien in de tentoonstelling? Wat weten we over satire vanuit de wetenschap? 

Na de opening zijn er twee publieksinterviews:

  • Politiek tekenaar Benjamin Kikkert (o.a. cartoonist voor Joop.nl) zal het publiek laten zien wat er allemaal schuilgaat achter het maken van een cartoon. Hoe verloopt het creatieve proces waarmee cartoons tot stand komen? Hoe kies je onderwerpen en een invalshoek?
  • Daphne Koene (secretaris Raad voor de Journalistiek) zal spreken over de (ethische) grenzen van politieke satire wat kán wel en wat kán niet? Gelden er dezelfde regels voor journalisten als voor cartoonisten? En wat doet de Raad voor de Journalistiek precies als er een klacht binnenkomt? Allemaal vragen waarop Benjamin Kikkert en Daphne Koene in dit symposium antwoord op zullen geven!

Na het minisymposium zal de tentoonstelling feestelijk worden geopend met een hapje en een drankje bij de UB-Erfgoedvitrine. Lijkt het u leuk om hierbij te zijn? De toegang is gratis, maar in verband met de catering willen we u graag vragen om u aan te melden (voor 25 maart).