Expositie: Exite! Eruit! 400 jaar Synode van Dordrecht

Van 14 januari tot 15 maart 2019 te zien in de UB-Erfgoedvitrine.

11-01-2019 | 12:38

Op maandag 14 januari 2019 is het precies 400 jaar geleden dat de remonstranten met de woorden “Exite!” (“Eruit!”) uit de Synode van Dordrecht (1618-1619) werden gestuurd. Ter herdenking hiervan organiseert de Universiteitsbibliotheek van 14 januari tot 15 maart 2019 een expositie over de kerkpolitieke gevolgen van de Dordtse Synode. De expositie wordt samengesteld door gastconservator Fred van Lieburg, hoogleraar Religiegeschiedenis bij de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Minisymposium
Op maandag 14 januari 2019 van 14.00 – 16.00 uur vindt er bij de Vrije Universiteit ook een historisch-actueel minisymposium plaats met de titel ‘Exite! Eruit!- 400 jaar Dordtse Synode & Remonstrantse Broederschap’. Drie VU organisaties – het Amsterdam Centre for Religious History, het Arminius Instituut en de Universiteitsbibliotheek – en de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis geven tijdens dit symposium op creatieve wijze aandacht aan deze tot de verbeelding sprekende en tot op heden invloedrijke historische gebeurtenis.

Digitaal synodeverslag
Tijdens het symposium wordt de digitale editie gepresenteerd van het originele synodeverslag van de remonstrantse predikant Eduard Poppius in de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (www.dbnl.nl).