Wat biedt het VU Research Support programma VU-onderzoekers?

Tools en diensten die Research Data Management en Open Science makkelijker maken.

18-06-2019 | 15:00

Het VU Research Support programma gaat het makkelijker maken voor onderzoekers om te voldoen aan de ambities en eisen van overheid, onderzoekfinanciers en de VU. Denk aan reproduceerbaarheid, Open Science, citizen science en de nieuwe privacywetgeving. Met het programma gaan we* ervoor zorgen dat onderzoekers zo min mogelijk tijd kwijt zijn met het veilig, goed vindbaar en toegankelijk opslaan, delen en archiveren van onderzoekdata. Onderzoekers kunnen rekenen op snelle, interdisciplinaire ondersteuning.

Co-creatie met onderzoekers & afgestemd op behoeften faculteiten
In nauwe samenwerking met onderzoekers en facultaire onderzoekondersteuners (zoals data stewards en privacy champions) ontwikkelen we tools en IT-infrastructuur die het beheren van je onderzoekdata volgens de FAIR-principes – Findable, Accesible, Interoperable, Reusable - makkelijker maken. Door onderzoekers en facultaire onderzoekondersteuners te betrekken, zorgen we dat tools en diensten aansluiten bij hun behoeften.

Welke tools en diensten komen er in 2019?

DMP Online: Vanaf september kun je met de tool DMP Online je datamanagement plan schrijven en aan je plan samenwerken met onderzoekers binnen en buiten de VU.
VU RDM Support Desk: Vanaf september kun je voor advies, ondersteuning en al je vragen over data management terecht bij één loket: de VU RDM Support Desk. Binnen deze support desk werken de diensten Informatietechnologie, de Universiteitsbibliotheek en Juridische Zaken samen. Je kunt rekenen op een snelle en multidisciplinaire afhandeling van je vragen. De RDM Support Desk wordt op termijn uitgebreid tot de VU Research Support Desk voor alle vragen over onderzoekondersteuning.

In 2019 werken we met diverse VU-onderzoeksgroepen aan deze pilots:

SURF Research Drive: het speciaal voor de VU inrichten van SURF Research Drive. Dit is een online omgeving waarin onderzoekers van binnen en buiten de VU kunnen samenwerken en hun data in kunnen opslaan en uitwisselen. Van juni tot en met augustus loopt er een pilot, waarin we samenwerken met SurfSARA en onderzoeksgroepen van onder andere de School for Business and Economics en de Faculteit der Bètawetenschappen. We willen Research Drive zo betaalbaar en gebruiksvriendelijk mogelijk maken, alsook geschikt maken voor privacygevoelige data. Samen met SURF gaan we end-to-end-encryptie testen. De uitkomsten van deze pilot zijn belangrijk voor VU-onderzoekers, én evengoed voor onderzoekers van andere  Nederlandse universiteiten.
• Nieuwe pilots met iRODS. iRODS helpt onderzoekers met het metadateren en structureren van onderzoekdata, waardoor de data goed vindbaar en herbruikbaar worden voor andere onderzoekers. Je kunt met iRODS je onderzoekdata makkelijk opslaan en veilig met onderzoekers binnen en buiten de VU delen. In 2018 deed de VU samen met SURF en de Universiteit Utrecht al pilots met het Europese platform iRODS. De uitkomsten waren positief. In co-creatie met VU-onderzoeksgroepen gaan we deze pilots nu uitbreiden en onderzoeken we of er voor bepaalde disciplines andere of aanvullende software wenselijk is.
Pseudonimisering van onderzoekdata. Pseudonimisering vermindert de kans op misbruik van privacygevoelige data bij datalekken. Gepseudonimiseerde informatie die op straat komt te liggen, is namelijk alleen tot personen te herleiden als het toegepaste algoritme (de sleutel) bekend is. De VU werkt met SURF en enkele andere universiteiten samen aan een verkenning van geschikte leveranciers die als partner kunnen dienen bij geautomatiseerd pseudonimiseren.  

Snelle ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek
De manier waarop we wetenschap bedrijven verandert snel en ingrijpend. Denk aan: big data, digitalisering, een groeiende diversiteit van samenwerkingspartners in (internationale) netwerken, open science, en de enorme ontwikkelingen in informatietechnologie. Dit biedt nieuwe kansen én nieuwe uitdagingen. Het vereist een stevige transformatie van de onderzoekinfrastructuur en onderzoekondersteuning. Het VU Research Support programma geeft hieraan samen met de faculteiten en in co-creatie met onderzoekers vorm. Zo stellen we onderzoekers in staat zich vooral aan hun onderzoek te wijden en de nieuwe kansen maximaal te benutten.

Vragen?
Neem contact op met:
- Imke Limpens (Programma manager VU Research Support – Management Pool VU) i.a.m.limpens@vu.nl
- Alexey Pristupa (Project manager VU Library) alexey.pristupa@vu.nl

Op de hoogte blijven van het VU Research Support programma?

Abonneer je op de VU Research Support Newsletter

Stuurgroep
De stuurgroep van het programma wordt gevormd door de VUO projectenwerkgroep.

Leden:
Voorzitter: vacant
Senior gebruiker: Edward Kleemans (RCH), Jacqueline Broerse (BETA), vacature
Senior leveranciers: Hilde van Wijngaarden (UB), Cécile Willems (IT)
Adviseur: Finette Lips (BZ)

Team programma VU Research Support

Rol                 
Naam
Department
Programmamanager
Imke Limpens
Management Pool VU
Enterprise Architect
Tim Pinchetti
IT
Projectmanager
Alexey Pristupa
UB
IT-projectleider
Vacature
IT
IT-specialist IT voor onderzoek
Rudy Bergval, Peter Vos, vacature
IT
Business analist/solutions architect
Vacature
IT
Communicatieadviseur
Anneke de Maat
UB
Community manager
Maria Marques de Barros Cruz
UB
Data manager
Jessica Hrudey
FGB
Relatiemanager BETA
Erik Koedam
IT
Lijnmanagement
Jef Trimbos & Joeri Both
Afdelingshoofden IT voor onderzoek & Research Support UB