Publiceer Open Access met korting via de VSNU-Open Access deals

Bekijk de mogelijkheden voor jouw vakgebied via de VU Journal Publishing Guide.

20-05-2019 | 14:33

‘Zo’n 48% van de VU-publicaties werd in 2018 Open Access (OA) gepubliceerd. Daarbij is veel gebruik gemaakt van de VSNU-Open Access deals die kortingen geven (van soms wel 100%) op de Article Processing Charge’, vertelt Arjan de Rooy, OA-specialist bij de Universiteitsbibliotheek. arjanderooykleiner ‘VU-onderzoekers die ook gebruik willen maken van de VSNU-OA-deals helpen we graag op weg. Bijvoorbeeld met het overzicht van Open Access overeenkomsten op onze website en met de VU Journal Publishing Guide.’

9000 tijdschriften van hoge kwaliteit
‘Onder de VSNU-Open Access-overeenkomsten vallen meer dan 9000 tijdschriften van hoge kwaliteit. Denk aan uitgevers als Oxford University Press, Springer, Wiley, Taylor & Francis en Elsevier. En de VU heeft ook zelf OA-deals gesloten met enkele uitgevers.’

VU Journal Publishing Guide
‘Via de VU Journal Publishing Guide kun je snel zien of tijdschriften uit jouw vakgebied vallen onder de VSNU-overeenkomsten. De online guide toont je: de belangrijkste tijdschriften op je vakgebied plus hun impact & metrics, of OA-publiceren mogelijk is in het tijdschrift, of de VU of VSNU een OA-deal heeft met het tijdschrift -dus of er een APC-korting is en hoeveel die bedraagt.’

Corresponding authors met een VU/VUmc-aanstelling
De Rooy: ‘Je kunt gebruik maken van de VSNU-Open Access deals als je corresponding author bent voor de publicatie én een VU- of VUmc-aanstelling hebt. Gebruik als je je artikel indient altijd je VU- of VUmc-mailadres (en niet je privemail). Zo herkent het computersysteem van de uitgever je direct als VU-/VUmc-author. Op de UB-website vind je per uitgever, informatie over waar op te letten bij het indienen van je artikel.’

Plan S en de VSNU OA-deals
‘Rond Plan S bestaat nu nog veel onduidelijkheid, maar het is wel zeker dat als je tijdens de overgangsperiode (die loopt tot eind 2021) publiceert in een van de tijdschriften waarvoor een VSNU OA-deal geldt je voldoet aan Plan S.’

Vragen over Open Access? Neem contact op met de UB!
‘Onderzoekers die vragen hebben over het indienen van hun artikel of die twijfelen of de kosten wel vergoed worden, kunnen contact opnemen met het Open Access team van de UB. Dat kan via (020) 59 85200 of openaccess.ub@vu.nl. Ik kom ook graag langs bij afdelingen om een presentatie te geven over de Open Access-mogelijkheden.’

Predatory journals herkennen
‘We bieden op de UB-website ook een checklist met aandachtspunten voor als je Open Access gaat publiceren. Je vindt er bijvoorbeeld tips hoe je ‘predatory journals’ kunt herkennen.’

2018: Helft Nederlandse wetenschappelijke output in Open Access gepubliceerd
In 2018 is circa de helft van de Nederlandse wetenschappelijke output in Open Access gepubliceerd. Daarbij werd vooral gebruikt gemaakt van de Open Access deals van de VSNU.