Leidse student schenkt verloren geraakt Studentencorps-album aan de VU

Inschrijvingsboek VU-studentencorps over de jaren 1901-1910 is weer terug.

21-12-2018 | 14:27

Haje_Verloren_CorpsalbumHaije Dijkstra, student bestuurskunde in Leiden, kocht onlangs op een veiling een Album Corporis Studiosorum. Hij zag stempels in het boek en zocht op internet. Via de ‘Database studenten 1880-1940’ op geheugenvandevu.nl kwam hij erachter dat hij het inschrijvingsboek van het VU-studentencorps over de jaren 1901-1910 in handen had. Hij schonk de VU het boek en maakt zo de reeks van albums weer compleet.

Losgeraakt
Het teruggevonden deel telt 242 genummerde pagina’s, van Gerrit Charles Aalders tot en met Izak David Kruger. Hoe het boek ooit is losgeraakt van het archief is niet meer na te gaan, maar het belangrijkste is dat het weer terug is bij de collectie HDC|Protestants Erfgoed van de Universiteitsbibliotheek (UB) van de VU.

Gekalligrafeerde namen
De UB beheert het archief van het Studentencorps van de VU, Nil Desperandum Deo Duce (‘Wanhoopt niet want God leidt’). Het in de inventaris genoemde Album Corporis Studiosorum (inschrijvingsboek), omvatte tot voor kort vier delen over de periode 1882-1926. Het zijn grote, in leer gebonden boeken met daarin gekalligrafeerd de namen van de leden, hun studierichting en geboortedatum. Deel 1 opent, uiteraard, met de naam van de eerste VU-student Jan Hendrikus Houtzagers.

Eenheid hersteld in 1901
De beginjaren van het VU Corps waren organisatorisch wat rommelig, namen en verenigingen als ‘Da Costa’ en ‘Soli Deo Gloria’ komen op en verdwijnen weer. En er ontstaat dan ook nog een heuse scheuring in het corps. Maar in 1901 werd de eenheid hersteld en bestond er één studentencorps aan de VU met verschillende oratorische verenigingen (disputen). Van die beginjaren waren dus vier albums nog bij de VU: uit de jaren 1882-1894, 1898-1900, 1910-1919 en 1919-1926.

Groots gebaar
Het archief van het VU Corps is, afgaande op stempels in de boeken, ten minste driemaal geordend. In 2010 werd het archief door de afdeling Post en Archiefzaken van de VU uitputtend beschreven. Er werden toen vier delen geregistreerd. Waar het missend album was, was onbekend. Het is nu dus dankzij het groots gebaar van Haije Dijkstra weer terecht.