Expositie: De Synode van Dordrecht en het tot stand komen van de Statenvertaling

Van 9 november tot 21 december 2018 in de Erfgoedvitrine.

05-11-2018 | 15:48

synode van dordrechtOp 13 november 2018 is het precies vierhonderd jaar geleden dat de Nationale Synode van Dordrecht werd geopend. Om hierbij stil te staan presenteert de Universiteitsbibliotheek van vrijdag 9 november 2018 tot 15 maart 2019 in de Erfgoedvitrine een expositie die uit twee delen bestaat. In deel 1 staat het tot stand komen van de Statenvertaling centraal.

Leergeschil over de uitverkiezing
De Synode (vergadering van geestelijken) werd in 1618 bijeengeroepen door de Staten-Generaal. Aanleiding was het leergeschil tussen de remonstranten en contraremonstranten over de predestinatie (de uitverkiezing). Kerkelijke vertegenwoordigers uit binnen- en buitenland bogen zich in Dordrecht over deze kwestie.

De Statenvertaling van de bijbel
Het theologische conflict over de voorbeschikking was niet het enige onderwerp op de agenda van de Dordtse Synode. Er werd ook opdracht gegeven tot het maken van een nieuwe Nederlandse vertaling van de bijbel. Deze bijbel kreeg de naam Statenvertaling, omdat de Staten-Generaal de vertaling betaalde en autoriseerde. De Statenvertaling is een monument in het Nederlandse taalgebied en wordt tot op de dag van vandaag gelezen.

Kerkorde, liturgie, onderwijs en catechese
Daarnaast werd tijdens de Dordtse Synode de kerkorde herzien en sprak men over de liturgie, het onderwijs en de catechese. Op 9 mei 1619 kwam met de 154e vergadering een einde aan deze synode. Het belang van deze kerkelijke vergadering kan nauwelijks overschat worden. Daarvan getuigen ook de vele activiteiten die nu, vierhonderd jaar later, onder de titel ‘Ode aan de Synode’ in Dordrecht georganiseerd worden.

Expositie in twee delen: Statenvertaling en kerkpolitiek
In de Erfgoedvitrine presenteren we met boeken en objecten uit de historische collecties van de VU twee verhalen over de Synode. Van 9 november tot 21 december 2018 staat de Statenvertaling centraal. Gastconservator prof. dr. August den Hollander en zijn team van onderzoekers laten zien hoe de Statenvertaling tot stand kwam en belichten enkele verrassende internationale aspecten van deze vertaling. Van 14 januari tot 15 maart 2019 is het woord aan prof. dr. Fred van Lieburg die aandacht zal besteden aan de historische en kerkpolitieke doorwerking van de Synode tot op de dag van vandaag.

Opening en korte toelichting op deel 1 van de expositie
Op vrijdag 9 november 2018 om 14.00 uur ben je van harte welkom bij de opening van deel 1 van de expositie. August den Hollander geeft dan een korte toelichting.