Reis door de Tijd met de Noord/Zuidlijn

Historische databronnen van cultureel erfgoedinstellingen geven inkijkje in het verleden van de buurten rond metrostations.

20-07-2018 | 12:23

Op 22 juli gaat de Noord/Zuidlijn rijden. Om de opening luister bij te zetten, presenteren de AdamNet- cultureel erfgoed instellingen en -bibliotheken, waaronder de Universiteitsbibliotheek van de VU, de website adamlink.nl/nzlijn. Bij elke halte van de Noord/Zuidlijn geeft de website een inkijkje in het Amsterdamse cultureel erfgoed en de historie van die plek (buurt, straat).

Rondkijken of zelf onderzoek doen voor je paper of scriptie
Je kunt foto's, tekeningen, kaarten, boeken uit het (recente) verleden bekijken. En je kunt met de onderliggende data ook zelf onderzoek komen doen in de collecties van de AdamNet-leden (diverse bibliotheken en cultureel erfgoed instellingen). Samen bieden de circa dertig AdamNet-bibliotheken en -instellingen miljoenen boeken, duizenden tijdschriften en diverse multimedia.

Nieuwe verbanden leggen tussen verschillende databronnen
In het AdamNet-project AdamLink worden culturele erfgoeddata ontsloten als Linked Open Data (LOD). Met deze techniek is het mogelijk om nieuwe verbanden te leggen tussen verschillende databronnen. Perfect voor onderzoek, papers of scripties.

AdamNet Groepscatalogus: diverse catalogi tegelijk doozoeken
Sinds 2012 is de AdamNet Groepscatalogus in WorldCat beschikbaar. Inmiddels zijn 17 van de 34 AdamNet-bibliotheken onderdeel van deze groepscatalogus. U kunt met één zoekopdracht tegelijkertijd in die 17 catalogi zoeken, of in een van de catalogi van deze bibliotheken apart. De komende jaren zullen meer AdamNet-bibliotheken onderdeel worden van deze groepscatalogus.

Reis door de Tijd is ontwikkeld door AdamNet in samenwerking met NoProtocol. Het zoeken in de straten van Amsterdam is ontwikkeld (beta) door studenten van de HvA.

AdamNet: netwerk van Amsterdamse bibliotheken en cultureel erfgoed instellingen
AdamNet is een netwerk van Amsterdamse bibliotheken en cultureel erfgoed instellingen. Doel is samenwerken in het beschikbaar stellen van informatie over collecties en activiteiten. In het AdamLink project werkten samen: de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Bibliotheek UvA/HvA, de Universiteitsbibliotheek van de VU, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Amsterdam Museum en het Stadsarchief Amsterdam. Deze productie werd financieel mogelijk gemaakt door Stichting Pica.
Tot ziens op adamlink.nl/nzlijn!