Ondersteuning bij data zoeken voor je artikel of paper

De Universiteitsbibliotheek biedt VU-medewerkers en -studenten toegang tot online bronnen (databases) voor het verzamelen van economische, financiële, geografische, demografische, en sociologische data. De commerciële databases waarop de UB geabonneerd is, kun je als VU-student en -medewerker kosteloos gebruiken. Ook zijn er veel publieke, gratis toegankelijke databases – bijvoorbeeld van het CBS en de OECD. Kijk voor een overzicht van de databases die je kunt gebruiken in de Libguide: Finding Data.

Ondersteuning voor data zoeken en verwerken
•    Online Libguides Finding data en Working with data
•    Inloopspreekuur of afspraak maken (rooster hieronder)

Economische en financiële data zoeken
De economische en financiële databases, zoals Factset en SDC Platinum, bevatten onder andere bedrijfsgegevens, aandelenprijzen, marktonderzoek, en macro-economische informatie.

Geografische, demografische, en sociologische data zoeken
De databases van bijvoorbeeld CBS, OECD, EU, en de World Bank hebben naast economische gegevens ook veel sociologische en demografische data. Vaak is voor die data ook geografische informatie beschikbaar. Op VU Geoplaza kun je geografische gegevens downloaden of je eigen data weergeven op bestaande kaarten.

Toegang tot databases van de Universiteitsbibliotheek
Enkele databases kun je alleen gebruiken vanaf computers op de campus waarop speciale software geïnstalleerd is. In de Libguide: Finding Data lees je wat nodig is om de databases waarvoor de UB een licentie heeft te gebruiken.

Het Research Data Services Team kan je ondersteunen bij:
•    het vertalen van je onderzoeksvraag naar een zoekopdracht voor data
•    het opbouwen van een dataset van hoge kwaliteit.

Voor docenten kunnen we workshops organiseren als onderdeel van een vak.

Online Data vinden & Werken met data
•    De Libguide Finding data geeft een overzicht van alle databases die je via de UB kunt gebruiken en van het soort data dat je daarin vindt, en hoe je toegang krijgt.
•    De Libguide Working with data geeft onder andere advies over: het organiseren van je data, het samenvoegen van verschillende datasets en over het gebruik van verschillende software tools.

Speciale vraag? Kom naar het inloopspreekuur of maak een afspraak
Heb je een vraag die niet in de online cursussen of workshops beantwoord wordt? Dan kun je terecht bij het inloopspreekuur:
•    In januari en februari op woensdag van 13:00 tot 16:00
•    Van april tot en met juni op dinsdag en donderdag van 13:00 tot 16:00.
Het inloopspreekuur is in de instructieruimte 1A-01L in de bibliotheek in het hoofdgebouw van de VU. Het is ook mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken via datasupport@vu.nl.

Dataondersteuning voor docenten
Geef je een vak waarbij studenten veel met data moeten werken? Dan kan het RDS-Team:
•    een les of workshop verzorgen als onderdeel van je vak,
•    ondersteunen bij het vinden van geschikte data voor oefeningen of voorbeelden.
Neem contact op met het Research Data Services Team via datasupport@vu.nl om de mogelijkheden te bespreken.