Webcursussen

Webcursussen voor informatievaardigheden

De Universiteitsbibliotheek ondersteunt onderwijs en onderzoek door cursussen, gericht op het verbeteren van vaardigheden in onderwijs en onderzoek.

De webcursussen informatievaardigheden voor het vinden en verwerken van wetenschappelijke literatuur zijn er voor zowel beginners als gevorderden, zowel Nederlands- als Engelstalig. De cursussen zijn bedoeld voor gebruik in het onderwijs, maar kunnen ook zelfstandig worden gevolgd.

Het complete overzicht van alle webcursussen die de UB biedt
(ga via ‘By Type’ naar ‘Course Guide’).

LibGuide

Voor het zoeken voor een CAT is een cursus ontwikkeld samen met het AMC.

Voor onderzoek (literatuur/data vinden en verwerken) zijn er naast deze webcursussen ook workshops.