Auteursrecht voor docenten

Easy Access-regeling

Wil je auteursrechtelijk beschermd materiaal hergebruiken in je onderwijs, bijvoorbeeld in Canvas? Houd dan rekening met de regels van het auteursrecht. Maak als mogelijk gebruik van de hieronder beschreven manieren om kosteloos materialen in te zetten.

Is het gewenste materiaal niet kosteloos beschikbaar? Dan kun je gebruik maken van de Easy Access-regeling van Stichting Pro (voorheen de Readerregeling). Houd in gedachte dat de VU hiervoor betaalt. Om de overnamekosten betaalbaar te houden verzoeken we je je als mogelijk te beperken tot korte overnames.

Drie manieren om kosteloos content in te zetten in je onderwijs

1. Gebruik tijdschriften waarvoor de UB licenties heeft en link ernaar 
Veel (maar niet alle!) uitgevers staan in de licenties toe dat de content wordt gebruikt in papieren readers en/of de elektronische leeromgeving. De tijdschriften waarvoor de UB een licentie heeft zijn grotendeels online beschikbaar. Als het tijdschrift online beschikbaar is, link er dan naar. Let op: het is niet toegestaan de tekst (als pdf) op te slaan in de digitale leeromgeving/reader want dat is een vorm van publiceren.
In de handleiding Linken naar bronnen vanuit Canvas lees je hoe je correct linkt.

Licentielijst in Canvas
De UB gaat zorgen voor een licentielijst in Canvas – naar voorbeeld van de UvA. Deze lijst zal een overzicht bieden van alle tijdschriften waarvoor de UB een licentie heeft, en erbij vermelden of hieruit wel of niet artikelen of hoofdstukken binnen readers of Canvas mogen worden opgenomen.

2. Kijk of de publicatie op internet rechtmatig toegankelijk is en link naar de publicatie
Linken naar artikelen en boeken op internet is altijd toegestaan, mits deze publicaties rechtmatig openbaar zijn gemaakt. Het plaatsen van een pdf is niet toegestaan!

3. Gebruik Open Access/ Open Educational Resources
Er zijn steeds meer Open Access publicaties en Open Educational Resources beschikbaar. Als deze een open licentie (bijvoorbeeld Creative Commons) hebben, kun je die kosteloos gebruiken. Neem voor advies contact op met de vakspecialist van je opleiding.

De Easy Access-regeling - Help mee de kosten laag te houden
De Readerregeling van Stichting Pro is in 2017 vervangen door de Easy Access-regeling. In de nieuwe regeling van Stichting Pro zijn er twee categorieën waarvoor de overnames afgekocht zijn: korte overnames en middellange overnames.

Blijf binnen de categorie Korte overname: tel woorden en afbeeldingen!
Om de afkoopkosten voor overnames betaalbaar te houden, verzoeken we je dringend om als mogelijk onder het maximale aantal woorden  voor korte overnames te blijven. Tel het aantal woorden en afbeeldingen om te controleren of je nog binnen de categorie Korte overname bent.

Bij een Korte overname is toestemming vragen vooraf niet nodig. Ook het uploaden van bewijsexemplaren is niet meer nodig.

Middellange overname (probeer dit te vermijden)
Bij een middellange overname mag je maximaal 50 pagina’s overnemen uit een werk (boek, tijdschrift) met een maximum van 25% van dat werk. Toestemming vragen vooraf is niet nodig. Uploaden van bewijsexemplaren is niet nodig.

Voor meer informatie
Zie website Stichting Pro en veelgestelde vragen

Lange overnames
Bij lange overnames is het verplicht vooraf toestemming te vragen via Stichting Pro. Betaling gebeurt achteraf per factuur (zie tarieven), bewijsexemplaren moeten beschikbaar blijven voor controle.

Nota bene: Stichting Pro heeft de samenvatting van de Readerregeling op haar website nog niet aangepast. Deze bevat dus nog niet de nieuwe regels van 2017.

Voorkom boetes
Stichting Pro voert controles uit. Bij overtreding volgen boetes. Zorg altijd voor:
- een goede bronvermelding bij zowel korte als lange overnames.
- correcte gebruikscijfers : geef aan hoeveel studenten toegang hebben tot de overnames, niet hoeveel studenten de overnames daadwerkelijk gebruiken.
Bij lange overnames moet je altijd vooraf toestemming vragen.

Vragen of advies?
Op de website van Stichting Pro staat een overzicht van veelgestelde vragen.
Toch nog vragen of wil je advies? Neem contact op met Rogier van de Blaak of Sylvia Moes