Programma Kunst, Erfgoed en Archief (KEA)

De Universiteitsbibliotheek (UB) maakt een grote inhaalslag in het beheer van de bijzondere collecties van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Er is met name bij het historisch bedrijfsarchief, de erfgoedobjecten (3D, zoals hoogleraar portretten maar ook oude apparaten), alsmede bij de kunstcollectie veel op orde te brengen. Deze materialen bevinden zich verspreid over de campus en in verschillende depots in het hoofdgebouw. Wij inventariseren deze materialen, registreren ze en maken ze toegankelijk, zodat ze waar mogelijk weer beschikbaar komen voor onderwijs en onderzoek.  In het programma worden ook achterstanden in beheer weggewerkt van de Protestantse erfgoedcollecties, de Kaartcollectie en de collectie Oude drukken en handschriften.
 
Met dit programma zorgt de UB voor de erfgoedmaterialen en de kunst van de VU zodat deze veelal kwetsbare en vaak unieke objecten voor huidige en toekomstige generaties beschikbaar blijven.
 
Het KEA-programma loopt van 2016 tot 2020.

Projecten
KEA voert projecten uit voor de volgende deelcollecties:
- Academische erfgoedobjecten, projectleider: Liselotte Neervoort
- Kaartcollectie, projectleider: Lida Ruitinga
- Kunst, projectleider: Wende Wallert
- Oud VU-archief, projectleider: Petra Links (ook programmaleider)
- Oude drukken en handschriften, projectleider: Willemien van Dijk
- Collectie HDC/Protestants Erfgoed, projectleider: Hans Seijlhouwer
 
Oproep
Heeft u erfgoed objecten, historische documenten of kunst in uw bezit die misschien van de VU geweest zijn of kent u iemand die ons verder zou kunnen helpen? Neem contact op met Liselotte Neervoort tel. 06-21247309.