Kaarten

Kaarten en schaal

Stadsplattegronden behoren tot de grootschalige kaarten, wereldkaarten tot de kleinschalige kaarten. Van Nederland en landen in Europa zijn relatief veel grootschalige en middelschalige kaartseries aanwezig, maar ook van gebieden waar de VU onderzoek doet.

Kaarten en thema

Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen topografische kaarten en thematische kaarten. In de kaartenverzameling van de UB komen beide categorieën voor: de topografie laat de zichtbare elementen in het landschap zien, zoals wegen, water, steden, spoorlijnen e.d. Thematische kaarten tonen een of meerdere thema’s tegelijk, bijvoorbeeld bodem, geomorfologie, geologie, historische ontwikkeling, klimaat, landschappen, milieu, flora en fauna.

Kaarten en regio

Nederland neemt als regio een centrale plek in binnen de Kaartenverzameling van de UB, evenals de voormalige Nederlandse koloniën. Ook andere Europese landen zijn vertegenwoordigd en gebieden buiten Europa, evenals kaarten van het heelal en aard- en hemelglobes, waaronder een fraaie 17e-eeuwse hemelglobe van Blaeu.

Zoeken en raadplegen kaarten

Om gebruik te kunnen maken van materiaal dien je in het bezit te zijn van een lenerspas.

Een groot deel van de kaarten kun je opzoeken in LibSearch. Kaarten van een bepaald gebied of uit een bepaalde periode zoek je via Geavanceerd zoeken (beperk je zoekactie met het filter Indeling - 'Kaart/e-Kaart').

Wandkaarten

Wandkaarten met o.a. historische thema’s kunnen geleend worden door docenten voor colleges. Ze kunnen aangevraagd worden via de balie van de 1e etage.
Zie het overzicht van de wandkaarten in de collectie van de Kaartenverzameling (PDF).

Protestantisme

Via deze link zijn cartografische bronnen te vinden betreffende het onderwerp Protestantisme.

Kaarten bekijken: studiezaal, Beeldbank, Geoplaza, touchscreens

Studiezaal 1C-02aVoor het bekijken van kaarten kun je bij de balie op de 1e etage een aanvraagbriefje invullen. In principe geldt: wat je vóór 11.30 uur reserveert bij de balie ligt na 15.00 uur klaar.
NB. Zoek van tevoren naar Beschikbaarheid/Holdings in LibSearch. Bijvoorbeeld: LL.09520gk: 162.s/los/2004. Voor kaartbladen uit kaartseries geef je de gewenste bladnummers en de schaal op (in de blauwe multomappen op de studiezaal staan alle indexbladen van kaartseries).
Studiezaal op de 3e etage van het hoofdgebouw (3B-06)
BeeldbankKijk voor oude kaarten (alle regio’s) in de beeldbank. Via Advanced search kun je kiezen voor regio en thema. 
GeoplazaGeoplaza is een online platform voor digitale geografische datasets, waarin je selecties kunt maken die je kunt downloaden en gebruiken voor GIS-toepassingen. 
TouchscreensAlle oude kaarten (ruim 4000) kun je bestuderen op de touchscreens die hiervoor speciaal zijn ingericht, op de 1e en 10e etage (hoofdgebouw VU). Je kunt ze manipuleren via de 'pinch, rotate and drag'-functie.
Touchscreens op de 3e en 10e etage van het hoofdgebouw

Reproductie van kaarten

Fotograferen, kopiëren en scannen (PDF) van kaarten en ander materiaal mag, onder bepaalde voorwaarden.

Meer informatie over kaarten

- Balie 1e etage (zie openingstijden balies)
- Conservator Kaartenverzameling, ook voor instructie en rondleidingen:  
   T (020) 59 85068
   E conservator (ma-vrij)
- Of stel een vraag via het vragenformulier