Collectie HDC | Protestants Erfgoed

Collectie HDC/Protestants Erfgoed omvatten verschillende soorten materiaal, waaronder een groot aantal particuliere archieven van protestantse personen en organisaties, die op politiek, sociaal-maatschappelijk of sociaal-cultureel terrein actief zijn geweest. Ook protestantse gezangboeken en vroeg drukwerk van vluchtelingengemeentes maken deel uit van deze collecties, evenals bijzonder materiaal over de Nederlands-Hongaarse calvinistische relaties.

Veel materiaal is verzameld door het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme sinds 1800 (HDC). Hiertoe behoren onder andere de persoonlijke archieven van de minister-presidenten Kuyper, Heemskerk, Colijn, Zijlstra en Biesheuvel, en archieven van predikanten en literatoren. Naast organisaties als de Antirevolutionaire Partij, de beweging Christenen voor het Socialisme, de Woningstichting Patrimonium en de Protestants-christelijke Onderwijzersvereniging zijn er de archieven van de NCRV, de IKON en van studentencorpora. Het HDC-materiaal wordt sinds 2014 beheerd en beschikbaar gesteld door de Universiteitsbibliotheek.

De collecties kunnen voor studie en onderzoek geraadpleegd worden in de Special Collections Reading Room van de Universiteitsbibliotheek (VU-hoofdgebouw 1C-02A).

Nog niet alle collecties zijn ontsloten via LibSearch; zie ook het overzicht van Archieven.

Protestantse_erfgoedcollecties
Titelpagina van het geïllustreerde handschrift, ter herinneringen aan 25 jaar predikantschap, 1880-1905, in collectie nr: 856, J.Th de Visser, *1857 †1932