Naast de Nederlandse protestantica bezit de Universiteitsbibliotheek VU een bredere collectie met materiaal uit de geschiedenis van de reformatie in verschillende Europese landen.
Hierbij is een verzameling van zeldzame drukken uit de beginjaren van de reformatie.

Van belang zijn de 16e-eeuwse edities van Martin Luther (250), Philip Melanchthon (125), Ulrich Zwingli (40), Heinrich Bullinger (100), Jean Calvin (280), Théodore de Bèze (150) en vele anderen.
De edities tot 1601 van Desiderius Erasmus (70) en andere humanisten alsmede de contrareformatorische polemiek uit de aanwezige katholieke collecties sluiten hierbij goed aan.