Verzameling van ca. 1500 gegraveerde portretten uit de 16e - 19e eeuw (zie beeldbank UB). De portrettenverzameling heeft een algemeen karakter en omvat onder andere houtsneden, gravures en etsen.
Onder de afgebeelde personen zijn vooral figuren uit de geschiedenis van het Nederlands protestantisme sterk vertegenwoordigd.

Secundaire literatuur
M. Rengelink, Inventaris van de portretten. Amsterdam, 1992.