Grootste Milton-collectie in Nederland. Ruim 200 edities van de werken van Engelse letterkundige John Milton (1608-1674), waarvan bijna de helft oude drukken.
Ook van andere Engelse auteurs die van belang zijn voor de Nederlandse cultuur, zoals John Donne en Daniel Defoe, zijn in de UB van de VU veel meer oude edities aanwezig dan elders in Nederland. Wordt actief aangekocht.