Collectie van de werken van de Engelse stichtelijke auteur John Bunyan (1628-1688), in het Engels en in vertaling, met nadruk op het Nederlands. Omvat meer dan duizend edities, waaronder 340 van vóór 1801; tevens een groot aantal publicaties over Bunyan.
Een voor Nederland unieke collectie, die nog steeds uitgebreid wordt.

Secundaire literatuur
J.B.H. Alblas en W. Heijting, John Bunyan's Christenreis, 1678-1978, Catalogus tentoonstelling Bibliotheek VU. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit, 1978.
The Bunyan collection in the Library of the Vrije Universiteit: an offprint from the alphabetical catalogue. Amsterdam, 1988.