Collectie handschriften uit de 14e - 19e eeuw

Een relatief kleine collectie handschriften, die een grote variëteit aan kostbare, interessante en historisch waardevolle documenten uit de 14e tot de 19e eeuw omvat.
Bij de 615 documenten zijn onder meer gebedenboeken en andere middeleeuwse liturgische werken, verhandelingen op diverse vakgebieden, literaire teksten, veel protestantica, en ruim 200 brieven uit de 16e tot 18e eeuw.
De meeste middeleeuwse handschriften stammen uit de bibliotheek van het Groot Seminarie Hoeven.

Secundaire literatuur
Catalogus van de handschriften in de Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam. Samenstelling en redactie: Willem Heijting. Amstelveen, EON Pers, 2007.

Afbeelding uit de collectie middeleeuwse handschriften (UB)