Werken gedrukt in Groot-Brittannië en Noord-Amerika alsmede elders gedrukte werken in de Engelse taal. Deze collectie van ruim 5600 titels bestrijkt alle mogelijke gebieden, maar is vooral goed voorzien op het gebied van het (gereformeerd) protestantisme in Groot-Brittannië, Nederlands en Amerika, en de uitwisseling van ideeën tussen deze landen.

Kernen zijn onder meer Bijbels en psalmboeken, en werken van John Bunyan en John Milton. Een groot deel is afkomstig uit de bibliotheekcollecties van New College in Londen en Columbia Theological Seminary in Decatur (Georgia, USA), die in hun geheel werden verworven en tevens niet-Engelse drukken bevatten. De boeken uit beide collecties zijn herkenbaar door een stempel en/of ingeplakt ex-libris. Ook de Mr. H. Bos-bibliotheek bevat veel zeldzame Engelse drukken.

Een zo grote verzameling Engelse drukken is voor Nederland uniek.