Bibliotheek van de letterkundige Willem de Mérode (pseudoniem van Willem Eduard Keuning, 1887-1939). Ca. 3000 werken uit de 17e-20e eeuw.
Bevat naast literaire werken voornamelijk Nederlandse en Duitse publicaties over beeldende kunst, land- en volkenkunde, de laatste vooral over het Verre Oosten.
De reisboeken en volkskundige werken vervingen voor De Mérode het reizen en vormden een belangrijke inspiratiebron voor zijn gedichten.
De collectie is in 1939 door de familie aan de Vrije Universiteit geschonken. De oude signaturen in de boeken (nu alle omgenummerd) bevatten de naam van de dichter.

Secundaire literatuur
Op reis met Willem de Mérode