Set van 304 gedrukte kaarten (ná 1928) uit een - uit 776 kaartbladen bestaande - kaartserie, de 'Chromo-topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden op de schaal van 1:25.000'.
Op de kaartbladen zijn voor eigen gebruik door Staatsbosbeheer de Nederlandse landgoederen volgens de Natuurschoonwet uit 1928 in manuscript in kleur ingetekend met de namen en de landgoednummers.
De collectie is ondergebracht in de Kaartenverzameling van de UB en eveneens in digitale vorm beschikbaar.