De collectie Van Koetsveld bevat ca. 150 boeken van en geschreven door ds. C.E. van Koetsveld (1807-1893). Deze 19e-eeuwse collectie is aangevuld met materiaal over ds. Van Koetsveld.
De collectie kan omschreven worden als pastorie-literatuur. Door middel van fraai uitgegeven ‘schetsen uit de pastorij’, ‘snippers van de schrijftafel’, preken en meer godsdienstige en zedelijke publicaties geeft ds. Van Koetsveld een levendig beeld van zijn werk als predikant en, sinds 1878, hofpredikant.
Opvallend is de aandacht van Van Koetsveld voor kinderen, getuige titels als ‘Uit de kinderwereld’ en ‘Op de wandeling, vertellingen aan mijne jeugdige vrienden’.

De collectie Van Koetsveld is een schenking van de heer Quintus van Koetsveld en mevrouw Marja Visscher.
Het archief van ds. Van Koetsveld wordt bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Protestantisme (HDC) bewaard.