Bibliotheek St. Odulphusparochie, Assendelft

Circa 160 werken op het gebied van de theologie, overwegend uit de 16e-18e eeuw.
Opvallend in deze bibliotheek zijn de grote en destijds kostbare standaardedities zoals de Magna Bibliotheca Veterum Patrum (1654) in negen foliobanden en Augustinus' Opera omnia (1664) in zeven folianten.
In bruikleen sinds 1995.

Secundaire literatuur
W. Heijting, S. van Daalen en W. Frijhoff
Hollandse priesterbibliotheken uit de tijd van de Republiek

Uit de bibliotheek van de St. Odulphusparochie, Assendelft: detail uit boek

Pagina 184 uit een boek van de St. Odulphus-parochie.
Signatuur: XL.05797