Ca. 3000 werken uit de 16e-20e eeuw.
De bibliotheek van Abraham Kuyper, theoloog, staatsman en stichter van de VU.
Het zwaartepunt ligt op kerkgeschiedenis en kerkrecht. Tal van boeken, vooral de 19e-eeuwse, vertonen gebruikssporen van Kuyper.
Het archief van de Kuyperstichting wordt bewaard bij het Historisch Documentatiecentrum (HDC) voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden).

Secundaire literatuur
Geboekt in eigen huis. Werken van Abraham Kuyper aanwezig in de bibliotheek van de Vrije Universiteit