Opleidingsbibliotheek van het Groot Seminarie Hoeven

Ca. 6000 werken, waarvan ca. 2500 vóór 1801, uit de 14e-20e eeuw.
Algemene opleidingsbibliotheek waarin publicaties op alle humanioragebieden zijn opgenomen. De bibliotheek had zelf al oudere bibliotheken opgenomen. De belangrijkste daarvan is de boekerij van het Wilhelmietenklooster Baseldonk te Den Bosch, die enkele handschriften uit de 14e-17e eeuw bevat en gedrukte werken uit de 15e-17e eeuw. Deze (restanten van een) tot de middeleeuwen teruggaande Bossche kloosterboekerij is van belang als cultureel erfgoed.

In 1969 door de UB aangekocht. De boeken zijn herkenbaar door een stempel van de seminariebibliotheek. Deze bibliotheek bevat ook een aantal 18e-eeuwse kaarten en atlassen vanaf de 17e t/m begin 20e eeuw.

Secundaire literatuur
M.H.G. Clement-van Alkemade, ‘Bijzondere kaarten in de verzameling’. In: Een vrije universiteitsbibliotheek
W. Heijting, ‘Het Wilhelmietenklooster Baseldonk te 's-Hertogenbosch’. In: Een vrije universiteitsbibliotheek
W. Heijting, ‘De boeken uit het klooster van de Wilhelmieten te 's-Hertogenbosch’. In: Hellinga Festschrift/Feestbundel/Mélanges

Boek uit de bibliotheek Groot Seminarie Hoeven (pp. 12-13). Signatuur: XC.05341

Boek uit de bibliotheek van het Groot Seminarie Hoeven (pp. 12-13). Signatuur: XC.05341