3500 Werken uit de 16e-19e eeuw.
Deze collectie oude drukken met voornamelijk theologische inhoud is afkomstig uit de bibliotheek van het Columbia Theological Seminary. Naast theologische werken bevat de collectie ook nog een honderdtal boeken op het terrein van de humaniora en ongeveer vijftig geografische en natuurwetenschappelijke werken.
De meeste boeken dragen het ex-libris van Thomas Smyth (1808-1873), een presbyteriaans geestelijke.

Secundaire literatuur
M.L.H.M. Le Cat, Protestantism crossing the seas

Titelpagina van boek uit de bibliotheek van het Columbia Theological Seminary - Sketch of the tour of General Lafayette. Signatuur: XS.02645
Titelpagina van een boek uit de bibliotheek van het Columbia Theological Seminary:
'Sketch of the tour of General Lafayette'. Signatuur: XS.02645.

Frontispice van een boek uit de bibliotheek van het Columbia Theological Seminary - Illustrations of the Holy Scriptures. Signatuur: XS.25342

Frontispice van een boek uit de bibliotheek van het Columbia Theological Seminary: 'Illustrations of the Holy Scriptures'. Signatuur: XS.25342.