Een omvangrijke historische theologische collectie uit de privébibliotheek van prof. dr. Ferenc Postma en dr. Margriet Gosker. Zij schonken deze collectie in 2012 aan de VU. De collectie omvat talloze uiterst zeldzame en unieke protestantse werken uit de 15e-18e eeuw. De bibliotheek bevat veel titels uit en over Hongarije, waaronder academische geschriften en werken over de kerkgeschiedenis. Een ander zwaartepunt is het zogeheten ‘Franeker (academisch) drukwerk’. Dat zijn honderden (oefen-)disputaties en oraties, meestal gehouden aan de Universiteit van Franeker. In de 17e-18e eeuw was deze universiteit een belangrijk theologisch opleidingscentrum in Europa en vele honderden Hongaren kwamen hier dan ook studeren.

'Wij zoeken niet, wij vinden’: Ferenc Postma en Margriet Gosker over 40 jaar boeken verzamelen