Vakbibliotheek van prof. dr. Herman Bavinck (1854-1921), hoogleraar dogmatiek aan de Theologische School te Kampen (1882) en aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1902), en een belangrijke vormgever van de traditie van het neocalvinisme.
De bibliotheek omvat 2000 publicaties op theologisch, filosofisch en psychologisch gebied, voornamelijk uitgegeven voor 1910.
In 1922 aangekocht. Alle boeken zijn voorzien van een ingeplakt ex-libris.

Ex-libris van Herman Bavinck. Signatuur: XW.00252.-Uit de collectie van Herman Bavinck: Tractaet. Signatuur: XW.00252.-
Uit de collectie van Herman Bavinck: Descartes. Signatuur: XG.00067.-

Uit de collectie van Herman Bavinck: Daniel le Roy. Signatuur: XP.07297.-