Object 6

object 6 afbeeldingHet ware verhaal is verhaal nummer drie. Dit VU-erfgoedobject is een relatiegeschenk van de universiteit Kristen Satya Watjana aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

1. Dankbetuiging voor ontwikkeling tsunami-waarschuwingssysteem
De Mentawai-eilanden van Indonesië zijn door hun afgezonderde ligging - zo'n 100 kilometer uit de kust van West-Sumatra - een geliefde bestemming voor wetenschappers, ook van de VU. Ze bestuderen er de inheemse diersoorten om beter te begrijpen hoe dieren zich ontwikkelen en zich aanpassen aan omstandigheden. Ook Sumatra en Java trekken onderzoekers, met name geologen. In Indonesië bevinden zich namelijk de meeste vulkanen ter wereld: meer dan 400, waarvan nog circa 130 vulkanen actief zijn.
Enkele VU-wetenschappers waren aanwezig toen in 2004 de Merapi vulkanisch materiaal tot 1,5 km de lucht in spuwde. De aardbeving had een tsunami tot gevolg die zijn weerga niet kende - met verwoestende gevolgen. Bij velen zullen de vreselijke beelden nog op het netvlies staan.

VU-wetenschappers, waaronder biologen, oceanografen en vulkanologen hebben Indonesische wetenschappers van de Satya Wacana University bijgestaan in hun onderzoek naar de oorzaak en gevolgen van deze natuurramp. Ook hebben ze bijgedragen aan de ontwikkeling van een tsunami-waarschuwingssysteem in de Indische oceaan. Vulkanoloog Piet Vroom en oceanograaf Gert-Jan Brummer ontvingen deze plaquette als dank voor hun wetenschappelijke bijdrage.

2. Gift Indonesië ter ere van het eeuwfeest
De VU heeft van oudsher goede banden met Indonesië. Hieruit zijn samenwerkingsverbanden ontstaan op allerlei vakgebieden waaronder theologie, rechten en medicijnen. Er was (en is) een levendige uitwisseling tussen studenten en wetenschappers. Ook worden er gezamenlijk promovendi begeleid. Daarnaast is er regelmatig contact met het Ministerie van Onderwijs, het Ministerie van Religieuze Zaken, het Ministerie van Financiën en de Gouverneur van Jakarta om de banden te versterken.

Toen in 1980 het eeuwfeest van de VU groots gevierd werd, was Indonesië dan ook aanwezig, vertegenwoordigd door de Universiteit van Satya Wacana. De afgevaardigden maakten de toekenning mee van een eredoctoraat aan de in Indonesië zeer geliefde arts mevrouw drs. S. (Fiep) Kruyt uit Soerabaja. Zij was daarmee de eerste vrouwelijke eredoctor van de VU. Bij deze gelegenheid ontving de VU deze plaquette
uit handen van T. Mulya Bundan, lid van het college van bestuur van de christelijke universiteit van Satya Wacana. In 2017 is deze door de toenmalig Pedel Nicoline van Os aan de UB overgedragen.

3. Relatiegeschenk
De universiteit Kristen Satya Watjana (KSW, ‘Trouw aan het Woord’) werd in 1956 opgericht als christelijke lerarenopleiding, en werd in 1959 omgevormd tot volledige christelijke universiteit. De VU-vereniging doneerde stevig voor de benodigde collectie-uitbreidingen van de universiteitsbibliotheek. Ook werden er VU-docenten voor langere of kortere tijd (soms wel tien jaar) uitgezonden naar Java om te ondersteunen bij het opzetten van opleidingen. De rector van KSW werd in 1972 voorgedragen voor een eredoctoraat. Dit stuitte op hevige studentenprotesten vanwege zijn (vermeende) rol bij de verdwijningen van communistische studenten tijdens de coup van generaal Soeharto in 1965. De uitreiking ging wel door, maar vond plaats in een achteraf zaaltje. Het gezelschap kwam zelfs via de ondergrondse tunnels binnen om de protesterende studenten te ontwijken.

De band met de universiteit is in de jaren negentig verslapt wegens interne problemen, maar werd vanaf 2000 weer aangehaald. De tentoongestelde plaquette staat symbool voor deze roerige relatie tussen Kristen Satya Watjana en de Vrije Universiteit Amsterdam.