Topstukken Collectie Oude drukken en handschriften

De Topstukken uit de Collectie Oude drukken en Handschriften.

Delftse Bijbel voorpag
Delftse Bijbel: de eerste gedrukte Bijbel in het Nederlands
Vijf jaar van zetten, ininkten, persen, corrigeren en weer zetten: in 1477 rolt de eerste Nederlandstalige Bijbel van de persen in de Delftse drukkerij van Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon, in de beginjaren van de boekdrukkunst. De Delftse Bijbel, in 250 exemplaren. Zo’n vijftig zijn er over, waarvan één op de VU. Dit monument van de drukgeschiedenis van Nederlandse teksten mag niet ontbreken bij de Topstukken. Lees het hele verhaal
Beschilderde band voorpag
Compleet beschilderde achttiende-eeuwse bijbelband
Een zeldzaamheid in Nederland: een aan voor- en achterzijde beschilderde achttiende-eeuwse bijbelband. In olieverf op het voorplat Elia bij de beek Kerit uit 1 Koningen 17:6. Op het achterplat vraagt Christus bij de Jacobsbron een vrouw om water. Is het toeval dat op deze band juist deze twee verhalen uitgebeeld worden? Of vertellen die iets over de bezitter? Lees het hele verhaal
Pilgrims voorpag
Liefde en toewijding: handgeschreven en geaquarelleerde uitgave van The Pilgrim’s Progress
Aan exemplaren van The Pilgrim’s Progress geen gebrek: van de bestseller van John Bunyan uit 1678 bezit de VU een indrukwekkend aantal uitgaven. Maar deze handgeschreven versie uit 1769 is heel bijzonder. Niet vanwege de kwaliteit van de aquarellen met verzen, eenvoudig handwerk. Maar juist omdat ze met zo veel liefde en toewijding aan het papier zijn toevertrouwd, in een tijd waarin boeken eenvoudigweg van de drukpersen rollen. Lees het hele verhaal

Spinnecoppe voorpag
Uit de bibliotheek van een oude bekende: de Kettersche spinnecoppe
In de Kettersche spinnecoppe uit 1598 vergelijkt de Jezuïet Jean David onder pseudoniem het leven van een spin met de ketterijen waartegen hij ten strijde trekt, zowel de stromingen binnen het Katholicisme als de Protestantse nieuwkomers van zijn dagen. Dankzij stempels en initialen kunnen we deels achterhalen bij wie dit boek in de kast gestaan heeft. Daaronder twee priegelige lettertjes op de band: A. K. Abraham Kuyper. Lees het hele verhaal
Hebreeuws voorpag
Een hommage aan verzamelaars en schenkers: de Hebreeuwse grammatica
De Hebreusche grammatica ofte taal-konst uit 1627 van Sixtinus Amama, met daarin ingebonden een Ebreusch woord-boek uit 1628, is een van de pareltjes uit de bibliotheek die het echtpaar Postma-Gosker in 2012 aan de VU schonk. Het is een van de eerste aankopen van schenker prof. dr. Ferenc Postma. De collectie oude drukken bestaat voor een groot deel uit bibliotheken van verzamelaars, geschonken of aangekocht. Lees het hele verhaal